ဗုဒၶဘာသာ မွန္လွ်င္ ေလ့လာမွတ္သား ဗုဒၶဝင္မွတ္စုတိုမ်ား

၁။ ဗ်ာဒိတ္ခံယူေသာဘဝ သုေမဓာရွင္ရေသၤ႕ဘဝ

၂။ ဗ်ာဒိတ္ေပးေသာဘုရားရွင္ ဒီပကၤရာျမတ္စြာဘုရား

၃။ ဗ်ာဒိတ္ခံယူေသာေန့ ကဆုန္လျပည့္ေန့

၄။ သုေမဓာရွင္ရေသၤ့၏ေမြးဖြားရာေဒသ အမရဝတီတိုင္းျပည္

၅။ ဗ်ာဒိတ္ခံယူေသာေဒသ ရမၼာဝတီတိုင္းျပည္

၆။ ပါရမီေတာ္၏ေနာက္ဆံုးဘဝ ေဝႆ…..ႏၲရာမင္းျကီး

၇။ စရိယ(အက်င့္)သုံးပါး ေလာကတၲစရိယ၊ ဥာတတၳစရိယ၊ ဗုဒၶတၳစရိယ

၈။ ပါရမီျဖည့္ဖက္အမ်ဳိးသမီး သုမိတၲာ

၉။ ပါရမီျဖည့္ရာကာလ ေလးအသေခ်ၤနွင့္ ကမာၻတစ္သိန္း

၁၀။ပါရမီျဖည့္ရျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္ သတၱဝါမ်ား၏ ေကာင္းက်ဳိးကို ေဆာင္ရြက္ရန္

၁၁။ပါရမီ(၁၀)ပါး ဒါန သီလ ေနကၡမၼပါ ပညာ ဝီရိ ခႏၱိ သစၥာ အဓိ႒ာန ေမတၱ ေပကၡာ ပါရမီဆယ္လီ

၁၂။စြန့္ျခင္းျကီးငါးပါး ဥစၥာ သားသမီး ဇနီး အဂၤါေျခလက္ ကိုယ့္အသက္ ေပးဆက္စြန့္ျခင္း

၁၃။ဘုရားမျဖစ္မီဘဝ တုသိတာနတ္ျပည္၌ ေသတေကတု အမည္ရွိနတ္သားျဖစ္

၁၄။သေႏၶယူေသာႏွစ္ လ ေန့ အခ်ိန္ မဟာသကၠရာဇ္(၆၇) ဝါဆိုလျပည့္ ျကာသပေတးေန့ ညသန္းေခါင္ယံ

၁၅။ဘုရားေလာင္းတိုင္းျပည္ မဇိၩမေဒသ သကၠတိုင္း ကပိလဝတ္ျပည္(နီေပါ)

၁၆။ဘုရားေလာင္းေမြးဖြားသည့္ျမိဳ႕နယ္ ကပိလဝတ္ျပည္ ေဒဝဒဟျပည္အျကား

၁၇။ေမြးဖြားရာေဒသ လုမၺိနီ အင္ျကင္းဥယ်ာဥ္

၁၈။ေမြးဖြားသည့္ ခုနွစ္ လ ေန့ မဟာသကၠရာဇ္ (၆၈)ခုနွစ္ ကဆုန္လျပည့္ ေသာျကာေန့

၁၉။ဖြားဖက္ေတာ္(၇)ဦး အာ ေဗာ ကာ ယ ဆန္ ေရႊ ကဏ္ (ညီေတာ္အာနႏၵာ ေဗာဓိပင္ ကာဠဳဒါယီအမတ္ ယေသာ္ဓရာ ဆႏၷအမတ္ ေရႊအိုး ၄လုံး က႑ကျမင္း

၂၀။ဘုရားေလာင္း၏မ်ဳိးရိုး သာကီဝင္မင္းမ်ဳိး

၂၁။ဘုရားေလာင္းအမည္ သိဒၶတၴ

၂၂။ဘုရားေလာင္း၏ခမည္းေတာ္ ကပိၸလဝတ္ ျပည့္ရွင္ သုေဒါၶနမင္းျကီး

၂၃။ဘုရားေလာင္း၏မယ္ေတာ္ သီရိမဟာမာယာေဒဝီ

၂၄။ မိေထြးေတာ္ မဟာပဇာပတိေဂါတမီ

၂၅။ျကင္ယာေတာ္ ယေသာ္ဓရာ

၂၆။သားေတာ္ ရာဟုလာ

၂၇။မယ္ေတာ္နတ္ရြာစံ ဘုရားေလာင္းေမြးဖြား ျပီးေနာက္(၇)ရက္

၂၈။ဘုရားေလာင္းလက္ထက္သည့္အရြယ္ အသက္(၁၆)နွစ္

၂၉။ယေသာ္ဓရာ၏မိဘ ေဒဝဒဟျပည့္ရွင္ဘုရင္ သုပၸဗုဒၶနွင့္အမိတာေဒဝီ

၃၀။ဘုရားေလာင္းနန္းစံနွစ္ပမာဏ ၁၃ႏွစ္(၁၆နွစ္မွ၂၉ႏွစ္)

၃၁။စံနန္းသုံးေဆာင္ ရမၼ သုဘ သုရမၼ(ေႏြ မိုး ေဆာင္း)

၃၂။နိမိတ္ျကီးေလးပါး လူအို လူနာ လူေသ ရဟန္း

၃၃။ေတာထြက္ေသာအရြယ္ ၂၉ ႏွစ္

၃၄။ေတာထြက္သည့္ ခုႏွစ္ မဟာသကၠရာဇ္(၉၇)ႏွစ္

၃၅။ေတာထြက္သည့္ လ ေန့ အခ်ိန္ ဝါဆိုလျပည့္ တနလၤာေန့ ညသန္းေခါင္ယံအခ်ိန္

၃၆။ေတာထြက္ရန္ကူညီသူမ်ား ဆႏၷအမတ္နွင့္က႑ကျမင္း

၃၇။ေတာမထြက္ေအာင္တားဆီးေသာနတ္ မာရ္နတ္

၃၈။ဘုရားေလာင္းအားသကၤန္းလွဴသူ ဃဋိကာရ ျဗဟၼာမင္း

၃၉။ဆံေတာ္ပယ္သည့္ေနရာ အေနာ္မာ ေသာင္ျပင္

၄၀။ဘုရားေလာင္း၏ဆံေတာ္ကိုခံယူသူ သိျကားမင္း

၄၁။ဘုရားေလာင္း၏ဆံေတာ္ကိုတည္ထားေသာေစတီ စူဠမဏီ

၄၂။ဘုရားေလာင္း၏ဝတ္လဲေတာ္ခံယူသူ ဃဋိကာရ ျဗဟၼာမင္း

၄၃။ဝတ္လဲေတာ္ကိုတည္ထားေသာေစတီ ဒုႆ…..ေစတီ

၄၄။ဒုကၠရစရိယအဓိပၸာယ္ သာမန္လူတို့ က်င့္နိူင္ခဲေသာအက်င့္

၄၅။ဒုကၠရစရိယက်င့္ေသာေနရာ ဥရုေဝလေတာ

၄၆။ဒုကၠရစရိယက်င့္ေသာနွစ္ေပါင္း ၆နွစ္

၄၇။ဘုရားေလာင္းအားဃနာနို့ဆြမ္းလွဴသူ သူေဌးသမီးသူဇာတာ

၄၈။နို့ဆြမ္းအလွဴခံသည့္ေနရာ အဇပါလ ေညာင္ပင္ရင္း

၄၉။ေရႊခြက္ေမ်ွာေသာျမစ္ ေနရဥၨရာျမစ္

၅၀။ဘုရားေလာင္းအားျမက္ရွစ္ဆုပ္လွဴသူ ျမက္ရိတ္ပုဏၰား ေသာတိၱယ

၅၁။ဘုရားျဖစ္ခါနီးလာေနွာင့္ယွက္သူ မာရ္နတ္

၅၂။႐ွိလာေသာဥာဏ္ေတာ္မ်ား ညဥ္ဦးယံ၌ပုေဗၺနိဝါသ နုႆတိဥာဏ္ သန္းေခါင္ယံ၌ဒိဗၺစကၡဳဥာဏ္ မိုးေသာက္ယံ၌အာသဝကၡယဥာဏ္

၅၃။ဘုရားျဖစ္ခ်ိန္သက္ေတာ္ ၃၅ႏွစ္

၅၄။ဘုရားျဖစ္သည့္ခုနွစ္ မဟာသကၠရာဇ္ (၁၀၃)ခုနွစ္

၅၅။ဘုရားျဖစ္သည့္ လ ေန့ အခ်ိန္ ကဆုန္လျပည့္ ဗုဒၶဟူးေန့ နံနက္ အရုဏ္တတ္ခ်ိန္

၅၆။ဘုရားအျဖစ္သို့ေရာက္ေသာေနရာ မဟာေဗာဓိေညာင္ပင္

၅၇။ဘုရားရွင္ဘြဲ႕ေတာ္ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား

၅၈။ဘုရားပြင့္ရာသက္တမ္း အနွစ္(၁၀၀)တမ္း

၅၉။တရားဦးဓမၼစျကာေဟာသည့္ေနရာ ဗာရာဏသီျပည္ မိဂဒါဝုန္ေတာ

၆၀။ဓမၼစျကာတရားေဟာသည့္လ ေန့ အခ်ိန္ မဟာသကၠရာဇ္ ၁၀၃ ခုနွစ္ ဝါဆိုလျပည့္ စေနေန႔ ေနဝင္ခါနီးအခ်ိန္

၆၁။ဓမၼစျကာတရားနာသူမ်ား လူသားမ်ားထဲမွ ပဥၥဝဂီငါးဦး နွင့္ နတ္ျဗဟၼာမ်ား

၆၂။ပဥၥဝဂီငါးဦးအမည္ အရွင္ေကာ႑ည အရွင္ဝပၸ အရွင္ဘဒၵိယ အရွင္မဟာနာမ္ အရွင္အႆဇိ

၆၃။ပထမဆုံးသရဏဂံု(၂)ပါးတည္သူ ဥကၠလာပဇနပုဒ္ တပုႆလိႅက

၆၄။၄င္းတို့အားဘုရားရွင္ခ်ီျမွင့္သည့္အရာ ဆံေတာ္(၈)ဆူ

၆၅။ဆံေတာ္ဌာပနာထားသည့္ေစတီ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္

၆၆။ပထမဆံုးသရဏဂံု၃ပါးတည္သူ ယသ သတို့သား နွင့္ မိသားစု

၆၇။ေအာင္ျခင္း(၈)ပါး မာရ္နတ္ အာဠာဝကဘီလူး နာဠာဂီရိဆင္အဂၤုလိမာလလူဆိုး စိဥၥမာဏမိန္းမယုတ္ နေႏၵာပနႏၵနဂါး ဗကျဗဟၼာ သစၥကပရဗိုဇ္

၆၈။ပထမနဲ႕ေနာက္ဆံုးက်ြတ္တမ္းဝင္ေသာသာဝက အရွင္ ေကာ႑ညနွင့္ သုဘဒၵပရဗိုဇ္

၆၉။လက်္ာရံ အဂၢသာဝက အရွင္သာရိပုတၲရာ

၇၀။လက္ဝဲရံ အဂၢသာဝက အရွင္ေမာဂၢလာန္

၇၁။အဆုံးအမသာသနာ ပရိယတၱိသာသနာ ပဋိပတၲသာသနာ ပဋိေဝဓသာသနာ

၇၂။က်င့္စဥ္သိကၡာ သီလ သိကၡာ သမာဓိသိကၡာ ပညာသိကၡာ

၇၃။ဘုရားရင္ခ်မွတ္ေသာလမ္းစဥ္ မဇၩိမပဋိပဒါ လမ္းစဥ္

၇၄။ေလာကအကိ်ဳးသယ္ပိုးခဲ႕သည့္နွစ္ေပါင္း (၄၅)ဝါ

၇၅။ပရိနိဗၺာန္စံခ်ိန္ သက္ေတာ္ ဝါေတာ္ သက္ေတာ္ (၈၀) ဝါေတာ္(၄၅)

၇၆။ပရိနိဗၺာန္စံေသာခုနွစ္ လ ေန့ အခ်ိန္ မဟာသကၠရာဇ (၁၄၈)ခုနွစ္ ကဆုန္လျပည့္ အဂၤါေန့ နံနက္အာရံုတတ္ခါနီးအခ်ိန္

၇၇။ပရိနိဗၺာန္စံသည့္ေနရာ ကုသိနာရံုျပည္ မလႅာမင္းတို့၏ အင္ျကင္းဥယ်ာဥ္

၇၈။ေတေဇာဓာတ္ေလာင္ေတာ္မူေသာနွစ္ မဟာသကၠရာဇ္ (၁၄၈)ခု

၇၉။လ ရက္ ေန့ ကဆုန္လဆုတ္(၁၂)ရက္တနဂၤေႏြေန့

၈၀။ျကြင္းက်န္သည့္ဓာတ္ေတာ္ ပမာဏ ရွစ္စိတ္(၂တင္း)

၈၁။ဓာတ္ေတာ္ျကြင္းက်န္ရစ္ေစရန္ဘုရားရွင္ ဓာတ္ေတာ္မ်ား ဓိ႒ာန္ရသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ ကိုပူေဇာ္နိူင္ရန္နွင့္ သတၱဝါမ်ားခ်မ္းသာ တိုးပြားအက်ဳိးမ်ားေစရန္

၈၂။ဘုရားရွင္၏ေနာက္ဆံုးအမွာစကား ျဖစ္ေပၚလာေသာ ရုပ္နာမ္မွန္သမ်ွ ပ်က္စီးတတ္ေသာ သေဘာရွိေသာေျကာင့္ အရာရာမွာသတိနဲ႕ေနျက။

Unicode

၁။ ဗျာဒိတ်ခံယူသောဘဝ သုမေဓာရှင်ရင်္သေ့ဘဝ

၂။ ဗျာဒိတ်ပေးသောဘုရားရှင် ဒီပင်္ကရာမြတ်စွာဘုရား

၃။ ဗျာဒိတ်ခံယူသောနေ့ ကဆုန်လပြည့်နေ့

၄။ သုမေဓာရှင်ရင်္သေ့၏မွေးဖွားရာဒေသ အမရဝတီတိုင်းပြည်

၅။ ဗျာဒိတ်ခံယူသောဒေသ ရမ္မာဝတီတိုင်းပြည်

၆။ ပါရမီတော်၏နောက်ဆုံးဘဝ ဝေဿ…..န္တရာမင်းကြီး

၇။ စရိယ(အကျင့်)သုံးပါး လောကတ္တစရိယ၊ ဉာတတ္ထစရိယ၊ ဗုဒ္ဓတ္ထစရိယ

၈။ ပါရမီဖြည့်ဖက်အမျိုးသမီး သုမိတ္တာ

၉။ ပါရမီဖြည့်ရာကာလ လေးအသင်္ချေနှင့် ကမ္ဘာတစ်သိန်း

၁၀။ပါရမီဖြည့်ရခြင်းရည်ရွယ်ချက် သတ္တဝါများ၏ ကောင်းကျိုးကို ဆောင်ရွက်ရန်

၁၁။ပါရမီ(၁၀)ပါး ဒါန သီလ နေက္ခမ္မပါ ပညာ ဝီရိ ခန္တိ သစ္စာ အဓိဋ္ဌာန မေတ္တ ပေက္ခာ ပါရမီဆယ်လီ

၁၂။စွန့်ခြင်းကြီးငါးပါး ဥစ္စာ သားသမီး ဇနီး အင်္ဂါခြေလက် ကိုယ့်အသက် ပေးဆက်စွန့်ခြင်း

၁၃။ဘုရားမဖြစ်မီဘဝ တုသိတာနတ်ပြည်၌ သေတကေတု အမည်ရှိနတ်သားဖြစ်

၁၄။သန္ဓေယူသောနှစ် လ နေ့ အချိန် မဟာသက္ကရာဇ်(၆၇) ဝါဆိုလပြည့် ကြာသပတေးနေ့ ညသန်းခေါင်ယံ

၁၅။ဘုရားလောင်းတိုင်းပြည် မဇ္ဈိမဒေသ သက္ကတိုင်း ကပိလဝတ်ပြည်(နီပေါ)

၁၆။ဘုရားလောင်းမွေးဖွားသည့်မြို့နယ် ကပိလဝတ်ပြည် ဒေဝဒဟပြည်အကြား

၁၇။မွေးဖွားရာဒေသ လုမ္ဗိနီ အင်ကြင်းဥယျာဉ်

၁၈။မွေးဖွားသည့် ခုနှစ် လ နေ့ မဟာသက္ကရာဇ် (၆၈)ခုနှစ် ကဆုန်လပြည့် သောကြာနေ့

၁၉။ဖွားဖက်တော်(၇)ဦး အာ ဗော ကာ ယ ဆန် ရွှေ ကဏ် (ညီတော်အာနန္ဒာ ဗောဓိပင် ကာဠုဒါယီအမတ် ယသော်ဓရာ ဆန္နအမတ် ရွှေအိုး ၄လုံး ကဏ္ဍကမြင်း

၂၀။ဘုရားလောင်း၏မျိုးရိုး သာကီဝင်မင်းမျိုး

၂၁။ဘုရားလောင်းအမည် သိဒ္ဓတ္ထ

၂၂။ဘုရားလောင်း၏ခမည်းတော် ကပ္ပိလဝတ် ပြည့်ရှင် သုဒေါ္ဓနမင်းကြီး

၂၃။ဘုရားလောင်း၏မယ်တော် သီရိမဟာမာယာဒေဝီ

၂၄။ မိထွေးတော် မဟာပဇာပတိဂေါတမီ

၂၅။ကြင်ယာတော် ယသော်ဓရာ

၂၆။သားတော် ရာဟုလာ

၂၇။မယ်တော်နတ်ရွာစံ ဘုရားလောင်းမွေးဖွား ပြီးနောက်(၇)ရက်

၂၈။ဘုရားလောင်းလက်ထက်သည့်အရွယ် အသက်(၁၆)နှစ်

၂၉။ယသော်ဓရာ၏မိဘ ဒေဝဒဟပြည့်ရှင်ဘုရင် သုပ္ပဗုဒ္ဓနှင့်အမိတာဒေဝီ

၃၀။ဘုရားလောင်းနန်းစံနှစ်ပမာဏ ၁၃နှစ်(၁၆နှစ်မှ၂၉နှစ်)

၃၁။စံနန်းသုံးဆောင် ရမ္မ သုဘ သုရမ္မ(နွေ မိုး ဆောင်း)

၃၂။နိမိတ်ကြီးလေးပါး လူအို လူနာ လူသေ ရဟန်း

၃၃။တောထွက်သောအရွယ် ၂၉ နှစ်

၃၄။တောထွက်သည့် ခုနှစ် မဟာသက္ကရာဇ်(၉၇)နှစ်

၃၅။တောထွက်သည့် လ နေ့ အချိန် ဝါဆိုလပြည့် တနင်္လာနေ့ ညသန်းခေါင်ယံအချိန်

၃၆။တောထွက်ရန်ကူညီသူများ ဆန္နအမတ်နှင့်ကဏ္ဍကမြင်း

၃၇။တောမထွက်အောင်တားဆီးသောနတ် မာရ်နတ်

၃၈။ဘုရားလောင်းအားသင်္ကန်းလှူသူ ဃဋိကာရ ဗြဟ္မာမင်း

၃၉။ဆံတော်ပယ်သည့်နေရာ အနော်မာ သောင်ပြင်

၄၀။ဘုရားလောင်း၏ဆံတော်ကိုခံယူသူ သိကြားမင်း

၄၁။ဘုရားလောင်း၏ဆံတော်ကိုတည်ထားသောစေတီ စူဠမဏီ

၄၂။ဘုရားလောင်း၏ဝတ်လဲတော်ခံယူသူ ဃဋိကာရ ဗြဟ္မာမင်း

၄၃။ဝတ်လဲတော်ကိုတည်ထားသောစေတီ ဒုဿ…..စေတီ

၄၄။ဒုက္ကရစရိယအဓိပ္ပာယ် သာမန်လူတို့ ကျင့်နိူင်ခဲသောအကျင့်

၄၅။ဒုက္ကရစရိယကျင့်သောနေရာ ဥရုဝေလတော

၄၆။ဒုက္ကရစရိယကျင့်သောနှစ်ပေါင်း ၆နှစ်

၄၇။ဘုရားလောင်းအားဃနာနို့ဆွမ်းလှူသူ သူဌေးသမီးသူဇာတာ

၄၈။နို့ဆွမ်းအလှူခံသည့်နေရာ အဇပါလ ညောင်ပင်ရင်း

၄၉။ရွှေခွက်မျှောသောမြစ် နေရဉ္ဇရာမြစ်

၅၀။ဘုရားလောင်းအားမြက်ရှစ်ဆုပ်လှူသူ မြက်ရိတ်ပုဏ္ဏား သောတ္တိယ

၅၁။ဘုရားဖြစ်ခါနီးလာနှောင့်ယှက်သူ မာရ်နတ်

၅၂။ရှိလာသောဉာဏ်တော်များ ညဉ်ဦးယံ၌ပုဗ္ဗေနိဝါသ နုဿတိဉာဏ် သန်းခေါင်ယံ၌ဒိဗ္ဗစက္ခုဉာဏ် မိုးသောက်ယံ၌အာသဝက္ခယဉာဏ်

၅၃။ဘုရားဖြစ်ချိန်သက်တော် ၃၅နှစ်

၅၄။ဘုရားဖြစ်သည့်ခုနှစ် မဟာသက္ကရာဇ် (၁၀၃)ခုနှစ်

၅၅။ဘုရားဖြစ်သည့် လ နေ့ အချိန် ကဆုန်လပြည့် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ နံနက် အရုဏ်တတ်ချိန်

၅၆။ဘုရားအဖြစ်သို့ရောက်သောနေရာ မဟာဗောဓိညောင်ပင်

၅၇။ဘုရားရှင်ဘွဲ့တော် ဂေါတမမြတ်စွာဘုရား

၅၈။ဘုရားပွင့်ရာသက်တမ်း အနှစ်(၁၀၀)တမ်း

၅၉။တရားဦးဓမ္မစကြာဟောသည့်နေရာ ဗာရာဏသီပြည် မိဂဒါဝုန်တော

၆၀။ဓမ္မစကြာတရားဟောသည့်လ နေ့ အချိန် မဟာသက္ကရာဇ် ၁၀၃ ခုနှစ် ဝါဆိုလပြည့် စနေနေ့ နေဝင်ခါနီးအချိန်

၆၁။ဓမ္မစကြာတရားနာသူများ လူသားများထဲမှ ပဉ္စဝဂီငါးဦး နှင့် နတ်ဗြဟ္မာများ

၆၂။ပဉ္စဝဂီငါးဦးအမည် အရှင်ကောဏ္ဍည အရှင်ဝပ္ပ အရှင်ဘဒ္ဒိယ အရှင်မဟာနာမ် အရှင်အဿဇိ

၆၃။ပထမဆုံးသရဏဂုံ(၂)ပါးတည်သူ ဥက္ကလာပဇနပုဒ် တပုဿလ္လိက

၆၄။၎င်းတို့အားဘုရားရှင်ချီမြှင့်သည့်အရာ ဆံတော်(၈)ဆူ

၆၅။ဆံတော်ဌာပနာထားသည့်စေတီ ရန်ကုန်မြို့ရှိ ရွှေတိဂုံစေတီတော်

၆၆။ပထမဆုံးသရဏဂုံ၃ပါးတည်သူ ယသ သတို့သား နှင့် မိသားစု

၆၇။အောင်ခြင်း(၈)ပါး မာရ်နတ် အာဠာဝကဘီလူး နာဠာဂီရိဆင်အင်္ဂုလိမာလလူဆိုး စိဉ္စမာဏမိန်းမယုတ် နန္ဒောပနန္ဒနဂါး ဗကဗြဟ္မာ သစ္စကပရဗိုဇ်

၆၈။ပထမနဲ့နောက်ဆုံးကျွတ်တမ်းဝင်သောသာဝက အရှင် ကောဏ္ဍညနှင့် သုဘဒ္ဒပရဗိုဇ်

၆၉။လကျ်ာရံ အဂ္ဂသာဝက အရှင်သာရိပုတ္တရာ

၇၀။လက်ဝဲရံ အဂ္ဂသာဝက အရှင်မောဂ္ဂလာန်

၇၁။အဆုံးအမသာသနာ ပရိယတ္တိသာသနာ ပဋိပတ္တသာသနာ ပဋိဝေဓသာသနာ

၇၂။ကျင့်စဉ်သိက္ခာ သီလ သိက္ခာ သမာဓိသိက္ခာ ပညာသိက္ခာ

၇၃။ဘုရားရင်ချမှတ်သောလမ်းစဉ် မဇ္ဈိမပဋိပဒါ လမ်းစဉ်

၇၄။လောကအကျိုးသယ်ပိုးခဲ့သည့်နှစ်ပေါင်း (၄၅)ဝါ

၇၅။ပရိနိဗ္ဗာန်စံချိန် သက်တော် ဝါတော် သက်တော် (၈၀) ဝါတော်(၄၅)

၇၆။ပရိနိဗ္ဗာန်စံသောခုနှစ် လ နေ့ အချိန် မဟာသက္ကရာဇ (၁၄၈)ခုနှစ် ကဆုန်လပြည့် အင်္ဂါနေ့ နံနက်အာရုံတတ်ခါနီးအချိန်

၇၇။ပရိနိဗ္ဗာန်စံသည့်နေရာ ကုသိနာရုံပြည် မလ္လာမင်းတို့၏ အင်ကြင်းဥယျာဉ်

၇၈။တေဇောဓာတ်လောင်တော်မူသောနှစ် မဟာသက္ကရာဇ် (၁၄၈)ခု

၇၉။လ ရက် နေ့ ကဆုန်လဆုတ်(၁၂)ရက်တနင်္ဂနွေနေ့

၈၀။ကြွင်းကျန်သည့်ဓာတ်တော် ပမာဏ ရှစ်စိတ်(၂တင်း)

၈၁။ဓာတ်တော်ကြွင်းကျန်ရစ်စေရန်ဘုရားရှင် ဓာတ်တော်များ ဓိဋ္ဌာန်ရသည့်ရည်ရွယ်ချက် ကိုပူဇော်နိူင်ရန်နှင့် သတ္တဝါများချမ်းသာ တိုးပွားအကျိုးများစေရန်

၈၂။ဘုရားရှင်၏နောက်ဆုံးအမှာစကား ဖြစ်ပေါ်လာသော ရုပ်နာမ်မှန်သမျှ ပျက်စီးတတ်သော သဘောရှိသောကြောင့် အရာရာမှာသတိနဲ့နေကြ။