ျပည္သူအားလုံး ၾကားတာနဲ႔ဝမ္းသာသြားေစမဲ့ သတင္းေကာင္းေလးတခု ပါးလိုက္တဲ့ အေမစု..

Zaw Gyi

အောက်တွင် Unicode နှင့် ဖတ်ရှု့နိုင်ပါသည်

ပည္တြင္း အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ( ၅ ေသာင္း မွ ၁ သိန္း ) အထိ ရရွိေစႏိုင္ မယ့္

ျမန္မာ-ေတာင္ကိုရီးယား စက္မႈ ဥယ်ာဥ္ၿမိဳ႕ေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေအာက္တိုဘာလ တြင္ စတင္မည္

အဆိုပါ စီမံကိန္း သည္ ရန္ကုန္ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ ေညာင္ႏွစ္ပင္ စခန္း

နယ္ေျမ ဧရိယာ ၅၅၅ ဧကေက်ာ္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္မည့္စီမံကိန္းႀကီး ျဖစ္ၿပီး ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္

တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းျဖင့္ စတင္ မည္ျဖစ္ကာ ထိုသို႔စတင္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား စီးပြား ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးေသာင္းထြန္းႏွင့္

ျမန္မာ ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ေတာင္ကိုရီးယား သံအမတ္ႀကီး မစၥတာ Lee Sang-hwa တို႔ ဇြန္လ ၁၀ရက္ေန႔ က video conferen-cing စနစ္ျဖင့္ေဆြးေႏြး ခဲ့ၿပီးျဖစ္ သည္ ဟု သိရ သည္

ျပည္တြင္း အလုပ္ အကိုင္ အခြင့္ အလမ္း ၅၀၀၀၀ မွ တစ္သိန္း အထိ ရရွိေစႏိုင္ မည့္ျမန္မာ-ေတာင္ကိုရီးယား စက္မႈဥယ်ာဥ္ၿမိဳ႕ေတာ္

စီမံကိန္း ကို လာမည့္ ေအာက္တိုဘာ တြင္ စတင္ မည္ဟု ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားစီးပြား ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ သိ ရသည္ ။

စီမံကိန္းကို အပိုင္းႏွစ္ပိုင္းခြဲ ထားၿပီး စီမံကိန္းအပိုင္း(၁)ကို ေျမဧက ၃၁၄ ဒသမ ၆၉ ဧကေပၚ၊ အပိုင္း(၂)ကို ေျမဧက ၂၄၁ ဒသမ ၁၂ ဧကေပၚ

ေဆာင္႐ြက္မည္ဟုသိရ သည္။ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ က ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံက ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါဝင္မႈျဖင့္ စီမံကိန္း ကို ငါးႏွစ္ အတြင္း အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၁၀ ခန႔္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလုပ္ကိုင္သြားမည္ ဟု သိရသည္ ။

စီမံကိန္း အပိုင္း ၁ကို၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္မွ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္တြင္ အၿပီး၊

စီမံကိန္းအပိုင္း (၂) ကို ၂၀၂၃ ခုႏွစ္တြင္ အၿပီးေဆာင္႐ြက္သြားရန္ ရည္မွန္းထားသည္ဟု သိ ရသည္။

စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အတြက္၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၆ ရက္ ကေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ဂ်ယ္ဂ်ဴးကြၽန္း တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကၿပီး၊

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၇ ရက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ ေညာင္ႏွစ္ပင္စခန္းနယ္ေျမကို ကိုရီးယား- ျမန္မာ စက္မႈၿမိဳ႕ေတာ္ (KMIC) ထူေထာင္ရန္

စတင္ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္ဟု သိရသည္ ။ ယင္းစီမံကိန္း သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ကတည္းက နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာ ေရးထိုးခဲ့ သည့္ စီမံကိန္းျဖစ္သည့္ အျပင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာမွ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ခဲ့ သည့္ စီမံကိန္း လည္းျဖ စ္ သည္ ။

pပည္တြင္း အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ( ၅ ေသာင္း မွ ၁ သိန္း ) အထိ ရရွိေစႏိုင္ မယ့္ ျမန္မာ-ေတာင္ကိုရီးယား စက္မႈ ဥယ်ာဥ္ၿမိဳ႕ေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေအာက္တိုဘာလ တြင္ စတင္မည္

အဆိုပါ စီမံကိန္း သည္ ရန္ကုန္ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ ေညာင္ႏွစ္ပင္ စခန္း နယ္ေျမ ဧရိယာ ၅၅၅ ဧကေက်ာ္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္မည့္စီမံကိန္းႀကီး ျဖစ္ၿပီး ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္

တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းျဖင့္ စတင္ မည္ျဖစ္ကာ ထိုသို႔စတင္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား စီးပြား ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးေသာင္းထြန္းႏွင့္

ျမန္မာ ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ေတာင္ကိုရီးယား သံအမတ္ႀကီး မစၥတာ Lee Sang-hwa တို႔ ဇြန္လ ၁၀ရက္ေန႔ က video conferen-cing စနစ္ျဖင့္ေဆြးေႏြး ခဲ့ၿပီးျဖစ္ သည္ ဟု သိရ သည္

ျပည္တြင္း အလုပ္ အကိုင္ အခြင့္ အလမ္း ၅၀၀၀၀ မွ တစ္သိန္း အထိ ရရွိေစႏိုင္ မည့္ျမန္မာ-ေတာင္ကိုရီးယား စက္မႈဥယ်ာဥ္ၿမိဳ႕ေတာ္

စီမံကိန္း ကို လာမည့္ ေအာက္တိုဘာ တြင္ စတင္ မည္ဟု ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားစီးပြား ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ သိ ရသည္ ။

စီမံကိန္းကို အပိုင္းႏွစ္ပိုင္းခြဲ ထားၿပီး စီမံကိန္းအပိုင္း(၁)ကို ေျမဧက ၃၁၄ ဒသမ ၆၉ ဧကေပၚ၊ အပိုင္း(၂)ကို ေျမဧက ၂၄၁ ဒသမ ၁၂ ဧကေပၚ

ေဆာင္႐ြက္မည္ဟုသိရ သည္။

ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ က ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံက ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါဝင္မႈျဖင့္ စီမံကိန္း ကို ငါးႏွစ္ အတြင္း အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၁၀ ခန႔္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလုပ္ကိုင္သြားမည္ ဟု သိရသည္ ။

စီမံကိန္း အပိုင္း ၁ကို၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္မွ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္တြင္ အၿပီး၊စီမံကိန္းအပိုင္း (၂) ကို ၂၀၂၃ ခုႏွစ္တြင္ အၿပီးေဆာင္႐ြက္သြားရန္ ရည္မွန္းထားသည္ဟု သိ ရသည္။

စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အတြက္၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၆ ရက္ ကေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ဂ်ယ္ဂ်ဴးကြၽန္း တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကၿပီး၊

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၇ ရက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ ေညာင္ႏွစ္ပင္စခန္းနယ္ေျမကို ကိုရီးယား- ျမန္မာ စက္မႈၿမိဳ႕ေတာ္ (KMIC) ထူေထာင္ရန္

စတင္ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္ဟု သိရသည္ ။ ယင္းစီမံကိန္း သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ကတည္းက နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာ ေရးထိုးခဲ့ သည့္ စီမံကိန္းျဖစ္သည့္ အျပင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာမွ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ခဲ့ သည့္ စီမံကိန္း လည္းျဖ စ္ သည္ ။Credit to Original

Unicode

ပည်တွင်း အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ( ၅ သောင်း မှ ၁ သိန်း ) အထိ ရရှိစေနိုင် မယ့်

မြန်မာ-တောင်ကိုရီးယား စက်မှု ဥယျာဉ်မြို့တော် တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများ အောက်တိုဘာလ တွင် စတင်မည်

အဆိုပါ စီမံကိန်း သည် ရန်ကုန် လှည်းကူးမြို့နယ် ညောင်နှစ်ပင် စခန်း နယ်မြေ ဧရိယာ ၅၅၅ ဧကကျော်ပေါ်တွင် တည်ဆောက်မည့်စီမံကိန်းကြီး ဖြစ်ပြီး ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အောက်တိုဘာလတွင်

တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းဖြင့် စတင် မည်ဖြစ်ကာ ထိုသို့စတင်နိုင်ရန် အတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြား စီးပွား ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဦးသောင်းထွန်းနှင့်

မြန်မာ နိုင်ငံဆိုင်ရာ တောင်ကိုရီးယား သံအမတ်ကြီး မစ္စတာ Lee Sang-hwa တို့ ဇွန်လ ၁၀ရက်နေ့ က video conferen-cing စနစ်ဖြင့်ဆွေးနွေး ခဲ့ပြီးဖြစ် သည် ဟု သိရ သည်

ပြည်တွင်း အလုပ် အကိုင် အခွင့် အလမ်း ၅၀၀၀၀ မှ တစ်သိန်း အထိ ရရှိစေနိုင် မည့်မြန်မာ-တောင်ကိုရီးယား စက်မှုဥယျာဉ်မြို့တော်

စီမံကိန်း ကို လာမည့် အောက်တိုဘာ တွင် စတင် မည်ဟု ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွား ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ သိ ရသည် ။

စီမံကိန်းကို အပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲ ထားပြီး စီမံကိန်းအပိုင်း(၁)ကို မြေဧက ၃၁၄ ဒသမ ၆၉ ဧကပေါ်၊ အပိုင်း(၂)ကို မြေဧက ၂၄၁ ဒသမ ၁၂ ဧကပေါ်

ဆောင်ရွက်မည်ဟုသိရ သည်။ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ က ၆၀ ရာခိုင်နှုန်း၊ မြန်မာနိုင်ငံက ၄၀ ရာခိုင်နှုန်း ပါဝင်မှုဖြင့် စီမံကိန်း ကို ငါးနှစ် အတွင်း အကောင် အထည် ဖော် သွားမည်ဖြစ်ပြီး အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၁၁၀ ခန့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလုပ်ကိုင်သွားမည် ဟု သိရသည် ။

စီမံကိန်း အပိုင်း ၁ကို၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်မှ ၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် အပြီး

၊စီမံကိန်းအပိုင်း (၂) ကို ၂၀၂၃ ခုနှစ်တွင် အပြီးဆောင်ရွက်သွားရန် ရည်မှန်းထားသည်ဟု သိ ရသည်။

စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ရန် အတွက်၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၆ ရက် ကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ ဂျယ်ဂျူးကျွန်း တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပြီး၊

၂၀၁၉ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇ ရက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်က လှည်းကူးမြို့နယ် ညောင်နှစ်ပင်စခန်းနယ်မြေကို ကိုရီးယား- မြန်မာ စက်မှုမြို့တော် (KMIC) ထူထောင်ရန်

စတင်ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည်ဟု သိရသည် ။ ယင်းစီမံကိန်း သည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်ကတည်းက နားလည်မှု စာချွန်လွှာ ရေးထိုးခဲ့ သည့် စီမံကိန်းဖြစ်သည့် အပြင် ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာမှ သဘောတူ စာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့ သည့် စီမံကိန်း လည်းဖြ စ် သည် ။

pပည်တွင်း အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ( ၅ သောင်း မှ ၁ သိန်း ) အထိ ရရှိစေနိုင် မယ့် မြန်မာ-တောင်ကိုရီးယား စက်မှု ဥယျာဉ်မြို့တော် တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများ အောက်တိုဘာလ တွင် စတင်မည်

အဆိုပါ စီမံကိန်း သည် ရန်ကုန် လှည်းကူးမြို့နယ် ညောင်နှစ်ပင် စခန်း နယ်မြေ ဧရိယာ ၅၅၅ ဧကကျော်ပေါ်တွင် တည်ဆောက်မည့်စီမံကိန်းကြီး ဖြစ်ပြီး ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အောက်တိုဘာလတွင်

တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းဖြင့် စတင် မည်ဖြစ်ကာ ထိုသို့စတင်နိုင်ရန် အတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြား စီးပွား ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဦးသောင်းထွန်းနှင့်

မြန်မာ နိုင်ငံဆိုင်ရာ တောင်ကိုရီးယား သံအမတ်ကြီး မစ္စတာ Lee Sang-hwa တို့ ဇွန်လ ၁၀ရက်နေ့ က video conferen-cing စနစ်ဖြင့်ဆွေးနွေး ခဲ့ပြီးဖြစ် သည် ဟု သိရ သည်

ပြည်တွင်း အလုပ် အကိုင် အခွင့် အလမ်း ၅၀၀၀၀ မှ တစ်သိန်း

အထိ ရရှိစေနိုင် မည့်မြန်မာ-တောင်ကိုရီးယား စက်မှုဥယျာဉ်မြို့တော်

စီမံကိန်း ကို လာမည့် အောက်တိုဘာ တွင် စတင် မည်ဟု ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွား ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ သိ ရသည် ။

စီမံကိန်းကို အပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲ ထားပြီး စီမံကိန်းအပိုင်း(၁)ကို မြေဧက ၃၁၄ ဒသမ ၆၉ ဧကပေါ်၊ အပိုင်း(၂)ကို မြေဧက ၂၄၁ ဒသမ ၁၂ ဧကပေါ်

ဆောင်ရွက်မည်ဟုသိရ သည်။ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ က ၆၀ ရာခိုင်နှုန်း၊ မြန်မာနိုင်ငံက ၄၀ ရာခိုင်နှုန်း ပါဝင်မှုဖြင့် စီမံကိန်း ကို ငါးနှစ် အတွင်း အကောင် အထည် ဖော် သွားမည်ဖြစ်ပြီး အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၁၁၀ ခန့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလုပ်ကိုင်သွားမည် ဟု သိရသည် ။

စီမံကိန်း အပိုင်း ၁ကို၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်မှ ၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် အပြီး၊စီမံကိန်းအပိုင်း (၂) ကို ၂၀၂၃ ခုနှစ်တွင် အပြီးဆောင်ရွက်သွားရန် ရည်မှန်းထားသည်ဟု သိ ရသည်။

စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ရန် အတွက်၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၆ ရက် ကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ ဂျယ်ဂျူးကျွန်း တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပြီး၊

၂၀၁၉ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇ ရက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်က လှည်းကူးမြို့နယ် ညောင်နှစ်ပင်စခန်းနယ်မြေကို ကိုရီးယား- မြန်မာ စက်မှုမြို့တော် (KMIC) ထူထောင်ရန်

စတင်ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည်ဟု သိရသည် ။ ယင်းစီမံကိန်း သည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်ကတည်းက နားလည်မှု စာချွန်လွှာ ရေးထိုးခဲ့ သည့် စီမံကိန်းဖြစ်သည့် အပြင် ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာမှ သဘောတူ စာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့ သည့် စီမံကိန်း လည်းဖြ စ် သည် ။Credit to Original