ကမာၻပညာရွင္မ်ား၏ ဗုဒၶဘာသာအေပၚအျမင္ အရႈံးမရွိေသာဒသန

Zaw Gyi

အောက်တွင် Unicode နှင့် ဖတ်ရှု့နိုင်ပါသည်

ကမာၻပညာရွင္မ်ား၏ ဗုဒၶဘာသာအေပၚအျမင္” အရႈံးမရွိေသာဒသန

“စၾကာဝဠာတစ္ခုလုံး ကိုးကြယ္မည့္ဘာသာ”

ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ စၾကာဝဠာတစ္ခုလုံး ကိုးကြယ္ၾကသည့္ ဘာသာတစ္ရားတစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာလိမ့္မည္။

ထိုဘာသာတစ္ရားသည္ တစ္ယူသန္ဝါဒ၊တရားေသဝါဒမ်ားကိုလည္း

ေရွာင္လြဲႏိုင္လိမ့္မည္။သဘာဝတရားႏွင့္ ဘာသာတရားႏွစ္ခုလုံးကို လႊမ္းၿခဳံမိသည့္ ထိုဘာသာတရားသည္

႐ုပ္နာမ္တရားကို ကိုယ္ေတြ႕ခံစားသိျမင္မႈႏွင့္

အဓိပၼါယ္ျပည့္ဝသည့္ ေပါင္းစည္းညိၫြတ္မႈအေပၚမွာ အေျခခံလိမ့္မည္။

ထိုအခ်က္အလက္မ်ားကို ဗုဒၶဘာသာက အေျဖထုတ္ေပးလိမ့္မည္။အကယ္၍သာ

ေခတ္သစ္သိပၹံနည္းက်လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အေျဖထုတ္ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မည့္ဘာသာတရားတစ္ခုရွိလာမည္ဆိုလွ်င္ ထိုဘာသာတရားသည္ ဗုဒၶဘာသာပဲျဖစ္လိမ့္မည္။

“ကမာၻေက်ာ္ သိပၹွံဆရာႀကီး ေဒါက္တာအဲလဘတ္ အိုင္စတိုင္း”

“ဘယ္အရာမွဗုဒၶဘာသာတရားေတာ္ထက္ပို၍ မသာလြန္ မေကာင္းျမတ္”

ဗုဒၶဘာသာဟုတ္ေသာ္ရွိ၊ မဟုတ္ေသာ္ရွိ ကြၽႏ္ုပ္သည္ကမာၻေပၚရွိ ဘာသာတရားအားလုံးကို ေလ့လာခဲ့ၿပီးျဖစ္ဧ။

လွပတဲ့အရာမွာေရာ၊ ျပည့္စုံကုံလုံတဲ့အရာမွာပါ ဗုဒၶဘာသာရဲ႕ အမွန္တရားအရိယသစၥာေလးပါးနဲ႔ မဂၢင္ရွစ္ပါးဆိုတဲ့ အက်င့္လမ္းစဥ္ထက္ပို၍သာလြန္ေကာင္းျမတ္တဲ့အရာ တစ္ခုမွ်မေတြ႕ပါ။

ထိုလမ္းစဥ္ႏွင့္အညီ ကိုယ္ဘဝကို ပုံေဖာ္ေရးအတြက္ ကြၽႏုပ္ ေက်နပ္ေရာင္ရဲပါဧ။ ။(ပါေမၡာ႐ိုက္-စ္ ေဒးဗစ္)

လူ႔ဘာသာတရား

ေကာင္းကင္ထက္မွာ ေနလရွိေနသေ႐ြ႕ ေျမကမာၻေပၚမွာ လူသားေတြတည္ရွိေနသေ႐ြ႕

ကာလပတ္လုံး ဗုဒၶဘာသာရွိေနမွာပါ။

အၾကာင္းမူရင္းသည္ လူ႔ဘာသာတရားျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ပါပဲ။
(သီရီလကၤာ ဝန္ႀကီးခ်ဴပ္ေဟာင္း ဘဒၵရာႏႈိက္)

မူဝါဒျဖင့္ေနရေသာဘဝ

ဗုဒၶဘာသာသည္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒျဖင့္ ေနထိုင္ရေသာဘဝမဟုတ္၊ မူဝါဒျဖင့္ေနထိုင္ရေသာဘဝျဖစ္ဧ။ ။

အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ သည္းခံေရးဘာသာတရားတစ္ခုျဖစ္ဧ။ ။ယင္းသည္ ေနမင္းေအာက္ရွိ စိတ္ေကာင္းေစတနာ အရွိဆုံးစနစ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

(ခရစ္ယာန္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဂ်ိဳးဇတ္ဝိန္း)

အျမင့္ျမတ္ဆုံးလူသား

သင္သည္အကယ္၍ အျမင့္ျမတ္ဆုံး လူသားတစ္ေယာက္ကို ေတြ႕ျမင္လိုပါက

သူဖုန္းစားတို႔ အဝတ္သကၤန္းကို ဝတ္႐ုံဆင္ျမန္းထားေသာ (သာကီဝင္မင္းသား) ဘုရင္တစ္ပါးကို ၾကည့္လိုက္ပါ။

သူဧ။ ၾကည္ညိဳေလးစားဖြယ္ စင္ၾကယ္သန္႔ရွင္းမႈသည္
လူ႔ေလာကတြင္ ႀကီးျမတ္လွပါေပဧ။ ။

(မူဆလင္ ကဗ်ာဆရာ – အပၹၵဒူလ္ အတာဟီယ)

ျမတ္ဗုဒၶ၏ပဋိေသ၀၀ိႆဇၹနာ

ဥပမာအားျဖင္ဆိုရေသာ္ အိလက္ထ႐ြန္ဧ။ အေနအထားသည္ တစ္မ်ိဴးတစ္စားတည္းေလာဟု ေမးလာခဲ့ေသာ္ မဟုတ္ဟုဆိုရပါမည္။

အိလက္ထ႐ြန္ဧ။ အေနအထားသည္ အခ်ိန္ႏွင့္အတူ ေျပာင္းလဲေနပါသေလာဟု ေမးလာခဲ့ေသာ္ မဟုတ္ဟုဆိုရပါမည္။

ေသသည့္ေနာက္ကာလ၌ အတၱ၏ အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သတ္၍ အေမးခံလာရသည့္အခါ အထက္ပါအေျဖမ်ိဳးကို ဗုဒၶကေပးေတာ္မူခဲ့၏။

သို႔ေသာ္ယင္းအေျဖမ်ိဳးသည္ ဆယ့္ခုႏွစ္၊ ဆယ့္ရွစ္ခုႏွစ္ သိပၹံပညာ၏ အစဥ္အလာႏွင့္ ယဥ္ပါးျခင္းမရွိေသးေခ်။
(ေဂ်ာေရာဘတ္ အိုပင္ဟိုးမား)

အခုေလာက္ ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွည္လ်ားၾကာျမင့္လာခဲ့သည့္ အခ်ိန္ကာလႀကီးတေလွ်ာက္လုံး အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္စိုးလာေသာ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားက

အျခားဘာသာဝင္မ်ားကို သတ္ျဖတ္ကြတ္ျမတ္ သည္ဟူေသာ မွတ္တမ္းမွတ္ရာဟူ၍ ရွည္လ်ားၾကာျမင့္လွသည့္ ဗုဒၶဘာသာသမိုင္းေၾကာင္းတြင္ ကြၽႏုပ္မေတြ႕ရပါေခ်။
(ပါေမာကၡ ႐ိုင္းစ္ ေဒးဗစ္)

ၼၥၼ္ႏၠၦၦၱၭၭႅဤအရာတြင္ ျမတ္ဗုဒၶသည္ ထာဝရတည္ရွိေသာ သစၥာတရားတို႔၏တန္ဖိုးကို

တိတိလင္းလင္း ရွင္းျပေတာ္မူသည့္အျပင္ အႏၵိယႏိုင္ငံ၏ ကိုယ္က်င့္တရားကိုပါ တိုးတက္ျမင္းမားေစခဲ့၏။

ျမတ္ဗုဒၶသည္ ကမာၻေလာကႀကီးအား ေပးအပ္ထားသည့္ အႀကီးျမတ္ဆုံးေသာ သူေတာ္စင္ ပညာရွိ လူ႔ဂေဂးႀကီးတစ္ဦးျဖစ္ပါေပ၏။

(အေနာက္တိုင္းသားဦးေဆာင္ေတြးေခၚရွင္ အယ္လ္ဘတ္စဆိတ္စာ)

ကမာၻစိတ္ပိုင္းယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ႐ုပ္ပိုင္းယဥ္ေက်းမႈတို႔ ထြန္းကားေရးအတြက္ လူ႔သမိုင္းေၾကာင္းရွိ အျခားေသာဩဇာအာဏာ ထက္ ဗုဒၶဘာသာတရားေတာ္က ပို၍လုပ္ေဆာင္ထားပါၿပီ။

(အိပ္ခ္်ဂ်ီဝဲလ္)

ေခတ္သစ္သိပၹံပညာ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ဘာသာတရားတစ္ခု ရွိသည္ဆိုပါလွ်င္ ယင္းသည္ဗုဒၶဘာသာပင္ လွ်င္ျဖစ္ရပါမည္။

(အယ္လ္ဘတ္ အိန္းစတိန္း)

အမွန္ျမင္သူ၏စကား

သင္ဟာတကၠသိုလ္က ဘြဲ႕ေကာင္းေကာင္းတစ္ခု(သို႔) ကားသစ္တစ္စီး (သို႔) အသံအလြန္ေကာင္သည့္ စတိရီယို ကတ္ဆတ္တစ္လုံး ဒါမွမ ဟုတ္ ကမာၻဘယ္အရပ္ေဒသမဆို

လြတ္လြတ္လပ္လပ္သြားလာႏိုင္တဲ့ အခြင့္အေရးဆိုတာ တကယ္ပဲေက်နပ္မႈေပးႏိုင္ပါတယ္လို႔ သင္ဆိုမယ္ဆိုပါေတာ့ ။

ဒါဆိုရင္ ကြၽန္မေျပာခ်င္ပါတယ္။ အေနာက္ႏိုင္ငံသားေတြဟာ

ဒါေတြကိုႀကိဴးစားရယူရင္းနဲ႔ပဲ ဝမ္းနည္းမႈ၊ စိုးရိမ္ပူပန္ရမႈေတြ ေတြႀကဳံေနရပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ဒိလို တပ္မက္မႈအဖုံဖုံကို ေလးေလးနက္နက္ စဥ္းစားသုံးသတ္ ေလ့လာၾကည့္ေစခ်င္ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ကြၽန္မဟာအဲ့ဒီက်င့္စဥ္မ်ားကို အားရေက်နပ္မႈ မရွိခဲ့ပါဘူး။၁၉၇၆-ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လမွာ ဗုဒၶဘာသာတရားရိပ္သာတစ္ခုမွာ ျမတ္ဗုဒၶရဲ႕ သစၥာေလးပါးတရားနဲ႔ လကၡာေရးသုံးပါးအေၾကာင္းကို ပတမဆုံးနာၾကားရပါတယ္။

အဲ့ဒီအခ်ိန္ကစၿပီး ျမတ္ဗုဒၶေဟာၾကားတဲ့ တရာေတာ္မွလြဲ၍ ဘယ္အေတြးအေခၚ အယူအဆကိုမွ အားရေက်နပ္မႈမရ်ိခဲ့ပါ။

ဘာဘရာဂ်င္နပ္စ္(အေမရိကန္)
(ေမတၱာရွင္ -ေ႐ႊျပည္သာ)

Unicode

ကမ္ဘာပညာရှင်များ၏ ဗုဒ္ဓဘာသာအပေါ်အမြင်”
အရှုံးမရှိသောဒသန

“စကြာဝဠာတစ်ခုလုံး ကိုးကွယ်မည့်ဘာသာ”

နောင်တစ်ချိန်တွင် စကြာဝဠာတစ်ခုလုံး ကိုးကွယ်ကြသည့် ဘာသာတစ်ရားတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မည်။

ထိုဘာသာတစ်ရားသည် တစ်ယူသန်ဝါဒ၊တရားသေဝါဒများကိုလည်း ရှောင်လွဲနိုင်လိမ့်မည်။သဘာဝတရားနှင့် ဘာသာတရားနှစ်ခုလုံးကို လွှမ်းခြုံမိသည့် ထိုဘာသာတရားသည်

ရုပ်နာမ်တရားကို ကိုယ်တွေ့ခံစားသိမြင်မှုနှင့် အဓိပ္မါယ်ပြည့်ဝသည့် ပေါင်းစည်းညိညွတ်မှုအပေါ်မှာ အခြေခံလိမ့်မည်။

ထိုအချက်အလက်များကို ဗုဒ္ဓဘာသာက အဖြေထုတ်ပေးလိမ့်မည်။အကယ်၍သာ ခေတ်သစ်သိပ္ဖံနည်းကျလိုအပ်ချက်များကို အဖြေထုတ်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မည့်ဘာသာတရားတစ်ခုရှိလာမည်ဆိုလျှင် ထိုဘာသာတရားသည် ဗုဒ္ဓဘာသာပဲဖြစ်လိမ့်မည်။

“ကမ္ဘာကျော် သိပ္ဖှံဆရာကြီး ဒေါက်တာအဲလဘတ် အိုင်စတိုင်း”

“ဘယ်အရာမှဗုဒ္ဓဘာသာတရားတော်ထက်ပို၍ မသာလွန် မကောင်းမြတ်” ဗုဒ္ဓဘာသာဟုတ်သော်ရှိ၊ မဟုတ်သော်ရှိ ကျွန်ုပ်သည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ဘာသာတရားအားလုံးကို လေ့လာခဲ့ပြီးဖြစ်ဧ။

လှပတဲ့အရာမှာရော၊ ပြည့်စုံကုံလုံတဲ့အရာမှာပါ ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ အမှန်တရားအရိယသစ္စာလေးပါးနဲ့ မဂ္ဂင်ရှစ်ပါးဆိုတဲ့ အကျင့်လမ်းစဉ်ထက်ပို၍သာလွန်ကောင်းမြတ်တဲ့အရာ တစ်ခုမျှမတွေ့ပါ။

ထိုလမ်းစဉ်နှင့်အညီ ကိုယ်ဘဝကို ပုံဖော်ရေးအတွက် ကျွနုပ် ကျေနပ်ရောင်ရဲပါဧ။ ။(ပါမ္ခောရိုက်-စ် ဒေးဗစ်)

လူ့ဘာသာတရား

ကောင်းကင်ထက်မှာ နေလရှိနေသရွေ့ မြေကမ္ဘာပေါ်မှာ လူသားတွေတည်ရှိနေသရွေ့ ကာလပတ်လုံး ဗုဒ္ဓဘာသာရှိနေမှာပါ။

အကြာင်းမူရင်းသည် လူ့ဘာသာတရားဖြစ်နေသောကြောင့်ပါပဲ။
(သီရီလင်္ကာ ဝန်ကြီးချူပ်ဟောင်း ဘဒ္ဒရာနှိုက်)

မူဝါဒဖြင့်နေရသောဘဝ

ဗုဒ္ဓဘာသာသည် စည်းမျဉ်းဥပဒေဖြင့် နေထိုင်ရသောဘဝမဟုတ်၊ မူဝါဒဖြင့်နေထိုင်ရသောဘဝဖြစ်ဧ။ ။

အကျိုးဆက်အားဖြင့် သည်းခံရေးဘာသာတရားတစ်ခုဖြစ်ဧ။ ။

ယင်းသည် နေမင်းအောက်ရှိ စိတ်ကောင်းစေတနာ အရှိဆုံးစနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။

(ခရစ်ယာန်ဘုန်းတော်ကြီး ဂျိုးဇတ်ဝိန်း)

အမြင့်မြတ်ဆုံးလူသား

သင်သည်အကယ်၍ အမြင့်မြတ်ဆုံး လူသားတစ်ယောက်ကို တွေ့မြင်လိုပါက သူဖုန်းစားတို့ အဝတ်သင်္ကန်းကို ဝတ်ရုံဆင်မြန်းထားသော (သာကီဝင်မင်းသား) ဘုရင်တစ်ပါးကို ကြည့်လိုက်ပါ။

သူဧ။ ကြည်ညိုလေးစားဖွယ် စင်ကြယ်သန့်ရှင်းမှုသည်
လူ့လောကတွင် ကြီးမြတ်လှပါပေဧ။ ။

(မူဆလင် ကဗျာဆရာ – အပ္ဖ္ဒဒူလ် အတာဟီယ)

မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ပဋိသေ၀၀ိဿဇ္ဖနာ

ဥပမာအားဖြင်ဆိုရသော် အိလက်ထရွန်ဧ။ အနေအထားသည် တစ်မျိူးတစ်စားတည်းလောဟု မေးလာခဲ့သော် မဟုတ်ဟုဆိုရပါမည်။

အိလက်ထရွန်ဧ။ အနေအထားသည် အချိန်နှင့်အတူ ပြောင်းလဲနေပါသလောဟု မေးလာခဲ့သော် မဟုတ်ဟုဆိုရပါမည်။

သေသည့်နောက်ကာလ၌ အတ္တ၏ အခြေအနေနှင့် ပတ်သတ်၍ အမေးခံလာရသည့်အခါ အထက်ပါအဖြေမျိုးကို ဗုဒ္ဓကပေးတော်မူခဲ့၏။

သို့သော်ယင်းအဖြေမျိုးသည် ဆယ့်ခုနှစ်၊ ဆယ့်ရှစ်ခုနှစ် သိပ္ဖံပညာ၏ အစဉ်အလာနှင့် ယဉ်ပါးခြင်းမရှိသေးချေ။
(ဂျောရောဘတ် အိုပင်ဟိုးမား)

အခုလောက် ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာ ရှည်လျားကြာမြင့်လာခဲ့သည့် အချိန်ကာလကြီးတလျှောက်လုံး အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်စိုးလာသော ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များက

အခြားဘာသာဝင်များကို သတ်ဖြတ်ကွတ်မြတ် သည်ဟူသော မှတ်တမ်းမှတ်ရာဟူ၍ ရှည်လျားကြာမြင့်လှသည့် ဗုဒ္ဓဘာသာသမိုင်းကြောင်းတွင် ကျွနုပ်မတွေ့ရပါချေ။
(ပါမောက္ခ ရိုင်းစ် ဒေးဗစ်)

္မ္စ္မ်န္က္ဆ္ဆ္တ္ဌ္ဌ္လဤအရာတွင် မြတ်ဗုဒ္ဓသည် ထာဝရတည်ရှိသော သစ္စာတရားတို့၏တန်ဖိုးကို တိတိလင်းလင်း ရှင်းပြတော်မူသည့်အပြင် အန္ဒိယနိုင်ငံ၏ ကိုယ်ကျင့်တရားကိုပါ တိုးတက်မြင်းမားစေခဲ့၏။

မြတ်ဗုဒ္ဓသည် ကမ္ဘာလောကကြီးအား ပေးအပ်ထားသည့် အကြီးမြတ်ဆုံးသော သူတော်စင် ပညာရှိ လူ့ဂဂေးကြီးတစ်ဦးဖြစ်ပါပေ၏။

(အနောက်တိုင်းသားဦးဆောင်တွေးခေါ်ရှင် အယ်လ်ဘတ်စဆိတ်စာ)

ကမ္ဘာစိတ်ပိုင်းယဉ်ကျေးမှုနှင့် စစ်မှန်သောရုပ်ပိုင်းယဉ်ကျေးမှုတို့ ထွန်းကားရေးအတွက် လူ့သမိုင်းကြောင်းရှိ အခြားသောဩဇာအာဏာ ထက် ဗုဒ္ဓဘာသာတရားတော်က ပို၍လုပ်ဆောင်ထားပါပြီ။

(အိပ်ခ်ျဂျီဝဲလ်)

ခေတ်သစ်သိပ္ဖံပညာ၏ လိုအပ်ချက်များနှင့် ရင်ဆိုင်ယှဉ်ပြိုင်မည့် ဘာသာတရားတစ်ခု ရှိသည်ဆိုပါလျှင် ယင်းသည်ဗုဒ္ဓဘာသာပင် လျှင်ဖြစ်ရပါမည်။

(အယ်လ်ဘတ် အိန်းစတိန်း)

အမှန်မြင်သူ၏စကား

သင်ဟာတက္ကသိုလ်က ဘွဲ့ကောင်းကောင်းတစ်ခု(သို့) ကားသစ်တစ်စီး (သို့) အသံအလွန်ကောင်သည့် စတိရီယို ကတ်ဆတ်တစ်လုံး ဒါမှမ ဟုတ် ကမ္ဘာဘယ်အရပ်ဒေသမဆို

လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလာနိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးဆိုတာ တကယ်ပဲကျေနပ်မှုပေးနိုင်ပါတယ်လို့ သင်ဆိုမယ်ဆိုပါတော့ ။

ဒါဆိုရင် ကျွန်မပြောချင်ပါတယ်။ အနောက်နိုင်ငံသားတွေဟာ ဒါတွေကိုကြိူးစားရယူရင်းနဲ့ပဲ ဝမ်းနည်းမှု၊ စိုးရိမ်ပူပန်ရမှုတွေ တွေကြုံနေရပါတယ်။

ဒါကြောင့်ဒိလို တပ်မက်မှုအဖုံဖုံကို လေးလေးနက်နက် စဉ်းစားသုံးသတ် လေ့လာကြည့်စေချင်ပါတယ်။

ဒါပေမဲ့ ကျွန်မဟာအဲ့ဒီကျင့်စဉ်များကို အားရကျေနပ်မှု မရှိခဲ့ပါဘူး။၁၉၇၆-ခုနှစ် ဇူလိုင်လမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာတရားရိပ်သာတစ်ခုမှာ မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ သစ္စာလေးပါးတရားနဲ့ လက္ခာရေးသုံးပါးအကြောင်းကို ပတမဆုံးနာကြားရပါတယ်။

အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီး မြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားတဲ့ တရာတော်မှလွဲ၍ ဘယ်အတွေးအခေါ် အယူအဆကိုမှ အားရကျေနပ်မှုမရျိခဲ့ပါ။

ဘာဘရာဂျင်နပ်စ်(အမေရိကန်)
(မေတ္တာရှင် -ရွှေပြည်သာ)