ျမန္မာ့ ဂုဏ္ေဆာင္ ကိုယ္ေပ်ာက္ စစ္သေဘၤာ မ်ား ကိုယ္ေပ်ာက္ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ထားသလဲ…?

Zaw Gyi

အောက်တွင် Unicode နှင့် ဖတ်ရှု့နိုင်ပါသည်

ဆင္ျဖဴရွင္ (F-14) တို႔ကို ေရခ်လိုက္ေသာအခါ

အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ား အလြန္အံ့ၾသသြားၾကသည္

အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားထဲတြင္ stealth frigate ကို ကိုယ္တိုင္

တည္ေဆာက္ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည္မွာ

ျမန္မာ တစ္ႏိုင္ငံတည္းသာ ရွိေသးသည္။

 

 

ထိုသို႔အသီးအပြင့္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာသည္မွာ ဟိုးယခင္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက တ႐ုတ္ႏွင့္ ႐ုရွားသို႔ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ပညာေတာ္သင္မ်ား ေစလႊတ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္

အေသးစိတ္မွာမူ ႏိုင္ငံေတာ္လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားျဖစ္သျဖင့္ ထုတ္ေဖာ္မေျပာလိုေသာ္လည္း stealth frigate မ်ားႏွင့္

ပတ္သက္ၿပီး ဂုဏ္ယူဝင့္ႂကြားႏိုင္ေစရန္

လွ်ိဳ႕ဝွက္ အဆင့္မဟုတ္ေသာ အၾကမ္းစား အခ်က္အလက္ မ်ားကို တင္ျပလိုပါသည္

stealth ကို ကိုယ္ေပ်ာက္ ဟု ဘာသာျပန္ ဆိုသည္မွာ အတိအက်ေတာ့ မမွန္ပါ

ကိုယ္ေပ်ာက္ဟု ဘာသာျပန္ပါက မ်က္စိျဖင့္မျမင္ႏိုင္ဘဲ ေပ်ာက္ေနသလို အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္ေနပါသည္

ထိုသို႔မဟုတ္ပါ တကယ္ေတာ့ stealth သည္ ရန္သူ ေထာက္လွမ္းျခင္း မခံရေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း ပ်ံဖ်က္ဖုံးကြယ္ျခင္း နည္းပညာပင္ျဖစ္ပါသည္။

 

ေထာက္လွမ္းျခင္းဆိုရာတြင္

-Visual Detection (အျမင္အားျဖင့္ ေထာက္လွမ္းျခင္း)

-Thermal Detection (အပူေငြ႕အာ႐ုံခံေထာက္လွမ္းျခင္း)

-Acoustic Detection (အသံအားျဖင့္ ေထာက္လွမ္းျခင္း)

-Radar Detection (ေရဒါလႈိင္းျဖင့္ ေထာက္လွမ္းျခင္း) တို႔ရွိၾကပါသည္

F-12 ႏွင့္ F-14 တို႔သည္ ထိုကဲ့သို႔ေထာက္လွမ္းျခင္း ၄ မ်ိဳးလုံးမွ

အထူးကာကြယ္ေပးႏိုင္ေသာ Fully Stealth Frigate မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္

 

Visual Detection အျမင္အားျဖင့္ ေထာက္လွမ္းျခင္းမွ ကာကြယ္ျခင္းတြင္ F-12 ႏွင့္ F-14 တို႔အား မိုးကုပ္စက္ဝိုင္းအေဝးေနရာတြင္ လွမ္းၾကည့္လိုက္ပါက

ပင္လယ္အေရာင္ မိုးကုပ္စက္ဝိုင္းေကာင္းကင္ေနာက္ခံ အေရာင္တို႔ႏွင့္ ေရာေႏွာေပ်ာက္ကြယ္ေနေစမည့္ မီးခိုးျပာမႈိင္းအေရာင္ သုတ္လမ္းထားပါသည္

Thermal Detection ေခၚ ရန္သူမွ မိမိသေဘၤာ၏ အပူေငြ႕ကို ေထာက္လွမ္းျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ အပူေငြ႕ရွာဒုံးက်ည္မ်ား အႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ F12 ႏွင့္ F14 တို႔ကို အထူးတည္ေဆာက္ထားပါသည္

သေဘၤာကိုယ္ထည္မွ အပူမ်ားကို ကိုယ္ထည္အတြင္း အထပ္ထပ္ရစ္ေခြၿပီး ထည့္သြင္းျမႇဳပ္ႏွံထားေသာ ေၾကးပိုက္မ်ား hull embedded cooling pipe မ်ားျဖင့္ စုတ္ယူပါသည္

ထိုေၾကးပိုက္မ်ားအတြင္း လွည့္ပတ္ေနေသာ R-401A (Air-Con gas)မွ အပူမ်ားကို စုပ္ယူေပးၿပီး သေဘၤာဝမ္းဗိုက္ေရေအာက္ထဲတြင္ ျမႇဳပ္ႏွံထားေသာ Heat Exchanger ျဖင့္

အပူမ်ားကို ပင္လယ္ေရထဲသို႔ စြန႔္ပစ္လိုက္သည္

သေဘၤာအင္ဂ်င္ႏွင့္ အိတ္ေဇာမွ အပူမ်ားကို လြင့္ေပ်ာက္ေစရန္အတြက္ အင္ဂ်င္ႏွင့္ အိတ္ေဇာအား water jet ၃၆ ခုမွ အဆက္မျပတ္ေရျဖန္းေပးၿပီး ေအးျမေနေစသည္

ထိုသို႔ေရျဖန္းရာတြင္ ဆားငန္ေရေၾကာင့္ ပ်က္စီးမႈမရွိေစရန္ ပင္လယ္ေရအား ေရခ်ိဳအျဖစ္ ဓာတ္ေျပာင္းလဲမႈျပဳၿပီးမွ ပက္ဖ်န္းေပးရျခင္းျဖစ္သည္

 

 

သို႔ေသာ္ ထိုစနစ္မ်ားမွာ အၿမဲတေစဖြင့္ထားသည္ေတာ့ မဟုတ္ပါ

ရန္သူအႏၲရာယ္ရွိႏိုင္သျဖင့္ Combat mode ေျပာင္းလိုက္သည့္ အခ်ိန္မွသာ ထိုစနစ္မ်ား အသက္ဝင္လာျခင္းျဖစ္သည္

အေအးခံစနစ္ အသက္ဝင္သည့္အခ်ိန္တြင္ သေဘၤာတစ္စင္းလုံး၏ အပူခ်ိန္သည္ ပတ္ဝန္းက်င္အပူခ်ိန္ ambient temperature ထက္ ၂ ဒီဂရီမွ ၄ ဒီဂရီအထိ ေလွ်ာ့က်ႏိုင္သည္

ထိုအေျခအေနတြင္ ရန္သူမွ အပူေငြ႕ရွာ ဒုံးက်ည္ heat seeking missile မ်ားျဖင့္ တိုက္ခိုက္ရန္ လုံးဝမျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေပ

Acoustic Detection အသံအားျဖင့္ ေထာက္လွမ္းျခင္းနည္းလမ္းသည္ ေရငုပ္သေဘၤာမ်ားတြင္ အဓိက အသုံးျပဳေသာနည္းလမ္းျဖစ္သည္

ေရဒါလႈိင္းမ်ားသည္ ေရေအာက္တြင္ ေကာင္းစြာအလုပ္မလုပ္သျဖင့္ ဆိုနာေခၚ အသံလႈိင္းျဖင့္ အာ႐ုံခံေထာက္လွမ္းသည့္စနစ္ကို ေရငုပ္သေဘၤာမ်ားမွ အဓိက အသုံးျပဳၾကသည္

ထိုကဲ့သို႔ေထာက္လွမ္းမႈမ်ိဳးမွ ကာကြယ္ရန္ F-12 ႏွင့္ F-14 တို႔တြင္ အထူးအစီအစဥ္မ်ားျပဳလုပ္ထားသည္

 

F-12 ႏွင့္ F-14 တို႔သည္ ပုံမွန္ခုတ္ေမာင္းေနခ်ိန္တြင္ သေဘၤာ ပင္မအင္ဂ်င္စက္၏ အိတ္ေဇာေငြ႕မ်ားအား အသံထိန္း ဆိုင္လင္ဇာ တစ္ခုတည္းကိုသာ ျဖတ္သန္းေစေသာ္လည္း

stealth mode ျဖင့္ အသံတိတ္ခုတ္ေမာင္းခ်ိန္တြင္မူ အိတ္ေဇာေငြ႕မ်ားကို အသံတိတ္ ဆိုင္လင္ဇာ အဆင့္ ၅ ဆင့္အား ျဖတ္သန္းၿပီးမွ ထုတ္လႊတ္သည္

ထိုသို႔ အိတ္ေဇာ္ေငြ႕မ်ား အသံတိတ္စနစ္ အဆင့္ဆင့္အား ျဖတ္သန္းရသျဖင့္ အင္ဂ်င္တြန္းကန္အားက်ဆင္းၿပီး မူလျမင္းေကာင္ေရအား၏ ၃ ပုံ ၁ ပုံသာ ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည္

ထိုအခ်ိန္တြင္ သေဘၤာမွာ မူလအျမန္ႏႈန္းျဖစ္ေသာ ေရမိုင္ ၄၆ မိုင္ႏႈန္းမွ ေရမိုင္ ၁၈ မိုင္ႏႈန္းအထိ က်ဆင္းသြားသည္

သို႔ေသာ္ ထိုကဲ့သို႔ အသံတိတ္ခုတ္ေမာင္းေနခ်ိန္တြင္ သေဘၤာသည္ အလြန္တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္သည္

သေဘၤာပန္ကာဒလက္မ်ားကိုလည္း ေရေအာက္တြင္ အသံမထြက္ဘဲ တိတ္ဆိတ္စြာလည္ပတ္ႏိုင္ေစရန္ အထူးဒီဇိုင္းထြင္ေရးဆြဲၿပီး CNC machine မ်ားျဖင့္ အႏုစိတ္ခုတ္စားပုံေဖာ္ထားသည္

ထို႔အျပင္ ပိုမိုအသံတိတ္ေစရန္ ပန္ကာဒလက္မ်ားအား ရာဘာျဖင့္ ဖုံးအုပ္ထားသည္ ေရတပ္သုေတသနဌာနသည္

ေရေအာက္တြင္ အသံမထြက္ဘဲ တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္စြာ လည္ပတ္ႏိုင္ေသာ ပန္ကာေရယက္ကို ရရွိရန္ ပန္ကာဒလက္ဒီဇိုင္းေပါင္း ၁၀၈ မ်ိဳးအထိ စမ္းသပ္ခဲ့ရသည္

Radar Detection ေခၚေရဒါလႈိင္းျဖင့္ ေထာက္လွမ္းခံရျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္မွာ F12 နဲ႔ F14 တို႔၏ ပင္မရည္႐ြယ္ခ်က္ပင္ျဖစ္သည္

ရန္သူေရဒါလႈိင္းမ်ားသည္ မိမိသေဘၤာကို ႐ိုက္ခတ္ၿပီးပါက မူလရန္သူေရဒါဆီသို႔ ျပန္မေရာက္ေစဘဲ လမ္းလႊဲပစ္ႏိုင္ရန္ သေဘၤာ၏ ေထာင့္ခ်ိဳး angle မ်ားကို အထူးတြက္ခ်က္တည္ေဆာက္ထားသည္

ထို႔အျပင္ ေရဒါလႈိင္းမ်ားအား စုပ္ယူႏိုင္မည့္ Radar Absorbent Material ေခၚ RAM မ်ားကိုလည္း သေဘၤာတစ္စီးလုံးသုံးလိမ္းထားသည္

ေရဒါေပ်ာက္ေဆး RAM သုတ္လိမ္းေသာ အပိုင္းသည္ အလြန္ရႈပ္ေထြးၿပီး အႏၲရာယ္မ်ားေလသည္

ေရဒါစုပ္ယူႏိုင္ေသာ အလႊာတစ္ခုျဖစ္ေပၚလာရန္ ဓာတုပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို သတ္မွတ္အထူရသည္အထိ အထပ္ထပ္ သုတ္လိမ္းေပးရသည္

အလြန္ခက္ခဲေသာ ကာဗြန္နာႏိုက်ဴ အလႊာထည့္သြင္းျခင္းမွ အလြန္အဆိပ္အေတာက္ျပင္းေသာ ဟိုက္ဒရာဇင္းေဆးရည္ သုတ္လိမ္းျခင္းအထိ အဆင့္ေပါင္း ၁၄ ဆင့္ကို ျဖတ္သန္းလုပ္ေဆာင္ရသည္

တပ္မေတာ္ေရမွ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားသည္ Chemical protective clothing (CPC) မ်ားဝတ္ဆင္ၿပီး အလြန္ ျပင္းထန္ေသာ ဓာတုအဆိပ္အေတာက္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ သုတ္လိမ္းခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္

ထိုဓာတုပစၥည္းမ်ားသည္ အခ်င္းခ်င္းဓာတ္ျပဳျခင္းျဖစ္စဥ္ ၇ ရက္ခန႔္ၾကာၿပီးေနာက္ အဆိပ္အေတာက္ဓာတ္ျပယ္ၿပီး ၈ မီလီမီတာ အထူရွိေသာ ေရဒါလႈိင္းစုပ္ယူႏိုင္သည့္ အလႊာတစ္ခုရရွိခဲ့သည္

အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ F-12 ႏွင့္ F-14 တို႔အား ရန္သူေရဒါမ်ားမွ ေပ်ာက္ကြယ္ေနမည္ျဖစ္ၿပီး ေရဒါလမ္းၫႊန္စနစ္သုံး ရန္သူ႔ဒုံးပ်ံမ်ားျဖင့္လည္း ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္၍ ရေတာ့မည္မဟုတ္ေခ်

Credit : မ်ိဳးျမင့္(တပ္မေတာ္ေရ)

Unicode

ဆင်ဖြူရှင် (F-14) တို့ကို ရေချလိုက်သောအခါ အာဆီယံ နိုင်ငံများ အလွန်အံ့သြသွားကြသည်

အာဆီယံနိုင်ငံများထဲတွင် stealth frigate ကို ကိုယ်တိုင် တည်ဆောက်ထုတ်လုပ်နိုင်သည်မှာ မြန်မာ တစ်နိုင်ငံတည်းသာ ရှိသေးသည်။

ထိုသို့အသီးအပွင့်များ ဖြစ်ပေါ်လာသည်မှာ ဟိုးယခင်နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းက တရုတ်နှင့် ရုရှားသို့ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ပညာတော်သင်များ စေလွှတ်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်

အသေးစိတ်မှာမူ နိုင်ငံတော်လျှို့ဝှက်ချက်များဖြစ်သဖြင့် ထုတ်ဖော်မပြောလိုသော်လည်း stealth frigate များနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားနိုင်စေရန်

လျှို့ဝှက် အဆင့်မဟုတ်သော အကြမ်းစား အချက်အလက် များကို တင်ပြလိုပါသည်

stealth ကို ကိုယ်ပျောက် ဟု ဘာသာပြန် ဆိုသည်မှာ အတိအကျတော့ မမှန်ပါ

ကိုယ်ပျောက်ဟု ဘာသာပြန်ပါက မျက်စိဖြင့်မမြင်နိုင်ဘဲ ပျောက်နေသလို အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်နေပါသည်

ထိုသို့မဟုတ်ပါ တကယ်တော့ stealth သည် ရန်သူ ထောက်လှမ်းခြင်း မခံရအောင် ပြုလုပ်ခြင်း ပျံဖျက်ဖုံးကွယ်ခြင်း နည်းပညာပင်ဖြစ်ပါသည်။

ထောက်လှမ်းခြင်းဆိုရာတွင်

-Visual Detection (အမြင်အားဖြင့် ထောက်လှမ်းခြင်း)

-Thermal Detection (အပူငွေ့အာရုံခံထောက်လှမ်းခြင်း)

-Acoustic Detection (အသံအားဖြင့် ထောက်လှမ်းခြင်း)

-Radar Detection (ရေဒါလှိုင်းဖြင့် ထောက်လှမ်းခြင်း) တို့ရှိကြပါသည်

F-12 နှင့် F-14 တို့သည် ထိုကဲ့သို့ထောက်လှမ်းခြင်း ၄ မျိုးလုံးမှ အထူးကာကွယ်ပေးနိုင်သော Fully Stealth Frigate များဖြစ်ကြပါသည်

Visual Detection အမြင်အားဖြင့် ထောက်လှမ်းခြင်းမှ ကာကွယ်ခြင်းတွင် F-12 နှင့် F-14 တို့အား မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းအဝေးနေရာတွင် လှမ်းကြည့်လိုက်ပါက

ပင်လယ်အရောင် မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းကောင်းကင်နောက်ခံ အရောင်တို့နှင့် ရောနှောပျောက်ကွယ်နေစေမည့် မီးခိုးပြာမှိုင်းအရောင် သုတ်လမ်းထားပါသည်

Thermal Detection ခေါ် ရန်သူမှ မိမိသင်္ဘော၏ အပူငွေ့ကို ထောက်လှမ်းခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်နှင့် အပူငွေ့ရှာဒုံးကျည်များ အန္တရာယ်မှ ကာကွယ်နိုင်ရန် F12 နှင့် F14 တို့ကို အထူးတည်ဆောက်ထားပါသည်

သင်္ဘောကိုယ်ထည်မှ အပူများကို ကိုယ်ထည်အတွင်း အထပ်ထပ်ရစ်ခွေပြီး ထည့်သွင်းမြှုပ်နှံထားသော ကြေးပိုက်များ hull embedded cooling pipe များဖြင့် စုတ်ယူပါသည်

ထိုကြေးပိုက်များအတွင်း လှည့်ပတ်နေသော R-401A (Air-Con gas)မှ အပူများကို စုပ်ယူပေးပြီး သင်္ဘောဝမ်းဗိုက်ရေအောက်ထဲတွင် မြှုပ်နှံထားသော Heat Exchanger ဖြင့်

အပူများကို ပင်လယ်ရေထဲသို့ စွန့်ပစ်လိုက်သည်

သင်္ဘောအင်ဂျင်နှင့် အိတ်ဇောမှ အပူများကို လွင့်ပျောက်စေရန်အတွက် အင်ဂျင်နှင့် အိတ်ဇောအား water jet ၃၆ ခုမှ အဆက်မပြတ်ရေဖြန်းပေးပြီး အေးမြနေစေသည်

ထိုသို့ရေဖြန်းရာတွင် ဆားငန်ရေကြောင့် ပျက်စီးမှုမရှိစေရန် ပင်လယ်ရေအား ရေချိုအဖြစ် ဓာတ်ပြောင်းလဲမှုပြုပြီးမှ ပက်ဖျန်းပေးရခြင်းဖြစ်သည်

သို့သော် ထိုစနစ်များမှာ အမြဲတစေဖွင့်ထားသည်တော့ မဟုတ်ပါ

ရန်သူအန္တရာယ်ရှိနိုင်သဖြင့် Combat mode ပြောင်းလိုက်သည့် အချိန်မှသာ ထိုစနစ်များ အသက်ဝင်လာခြင်းဖြစ်သည်

အအေးခံစနစ် အသက်ဝင်သည့်အချိန်တွင် သင်္ဘောတစ်စင်းလုံး၏ အပူချိန်သည် ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန် ambient temperature ထက် ၂ ဒီဂရီမှ ၄ ဒီဂရီအထိ လျှော့ကျနိုင်သည်

ထိုအခြေအနေတွင် ရန်သူမှ အပူငွေ့ရှာ ဒုံးကျည် heat seeking missile များဖြင့် တိုက်ခိုက်ရန် လုံးဝမဖြစ်နိုင်တော့ပေ

Acoustic Detection အသံအားဖြင့် ထောက်လှမ်းခြင်းနည်းလမ်းသည် ရေငုပ်သင်္ဘောများတွင် အဓိက အသုံးပြုသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်

ရေဒါလှိုင်းများသည် ရေအောက်တွင် ကောင်းစွာအလုပ်မလုပ်သဖြင့် ဆိုနာခေါ် အသံလှိုင်းဖြင့် အာရုံခံထောက်လှမ်းသည့်စနစ်ကို ရေငုပ်သင်္ဘောများမှ အဓိက အသုံးပြုကြသည်

ထိုကဲ့သို့ထောက်လှမ်းမှုမျိုးမှ ကာကွယ်ရန် F-12 နှင့် F-14 တို့တွင် အထူးအစီအစဉ်များပြုလုပ်ထားသည်

F-12 နှင့် F-14 တို့သည် ပုံမှန်ခုတ်မောင်းနေချိန်တွင် သင်္ဘော ပင်မအင်ဂျင်စက်၏ အိတ်ဇောငွေ့များအား အသံထိန်း ဆိုင်လင်ဇာ တစ်ခုတည်းကိုသာ ဖြတ်သန်းစေသော်လည်း

stealth mode ဖြင့် အသံတိတ်ခုတ်မောင်းချိန်တွင်မူ အိတ်ဇောငွေ့များကို အသံတိတ် ဆိုင်လင်ဇာ အဆင့် ၅ ဆင့်အား ဖြတ်သန်းပြီးမှ ထုတ်လွှတ်သည်

ထိုသို့ အိတ်ဇော်ငွေ့များ အသံတိတ်စနစ် အဆင့်ဆင့်အား ဖြတ်သန်းရသဖြင့် အင်ဂျင်တွန်းကန်အားကျဆင်းပြီး မူလမြင်းကောင်ရေအား၏ ၃ ပုံ ၁ ပုံသာ ထုတ်လုပ်နိုင်သည်

ထိုအချိန်တွင် သင်္ဘောမှာ မူလအမြန်နှုန်းဖြစ်သော ရေမိုင် ၄၆ မိုင်နှုန်းမှ ရေမိုင် ၁၈ မိုင်နှုန်းအထိ ကျဆင်းသွားသည်

သို့သော် ထိုကဲ့သို့ အသံတိတ်ခုတ်မောင်းနေချိန်တွင် သင်္ဘောသည် အလွန်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သည်

သင်္ဘောပန်ကာဒလက်များကိုလည်း ရေအောက်တွင် အသံမထွက်ဘဲ တိတ်ဆိတ်စွာလည်ပတ်နိုင်စေရန် အထူးဒီဇိုင်းထွင်ရေးဆွဲပြီး CNC machine များဖြင့် အနုစိတ်ခုတ်စားပုံဖော်ထားသည်

ထို့အပြင် ပိုမိုအသံတိတ်စေရန် ပန်ကာဒလက်များအား ရာဘာဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသည် ရေတပ်သုတေသနဌာနသည်

ရေအောက်တွင် အသံမထွက်ဘဲ တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာ လည်ပတ်နိုင်သော ပန်ကာရေယက်ကို ရရှိရန် ပန်ကာဒလက်ဒီဇိုင်းပေါင်း ၁၀၈ မျိုးအထိ စမ်းသပ်ခဲ့ရသည်

Radar Detection ခေါ်ရေဒါလှိုင်းဖြင့် ထောက်လှမ်းခံရခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်မှာ F12 နဲ့ F14 တို့၏ ပင်မရည်ရွယ်ချက်ပင်ဖြစ်သည်

ရန်သူရေဒါလှိုင်းများသည် မိမိသင်္ဘောကို ရိုက်ခတ်ပြီးပါက မူလရန်သူရေဒါဆီသို့ ပြန်မရောက်စေဘဲ လမ်းလွှဲပစ်နိုင်ရန် သင်္ဘော၏ ထောင့်ချိုး angle များကို အထူးတွက်ချက်တည်ဆောက်ထားသည်

ထို့အပြင် ရေဒါလှိုင်းများအား စုပ်ယူနိုင်မည့် Radar Absorbent Material ခေါ် RAM များကိုလည်း သင်္ဘောတစ်စီးလုံးသုံးလိမ်းထားသည်

ရေဒါပျောက်ဆေး RAM သုတ်လိမ်းသော အပိုင်းသည် အလွန်ရှုပ်ထွေးပြီး အန္တရာယ်များလေသည်

ရေဒါစုပ်ယူနိုင်သော အလွှာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာရန် ဓာတုပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကို သတ်မှတ်အထူရသည်အထိ အထပ်ထပ် သုတ်လိမ်းပေးရသည်

အလွန်ခက်ခဲသော ကာဗွန်နာနိုကျူ အလွှာထည့်သွင်းခြင်းမှ အလွန်အဆိပ်အတောက်ပြင်းသော ဟိုက်ဒရာဇင်းဆေးရည် သုတ်လိမ်းခြင်းအထိ အဆင့်ပေါင်း ၁၄ ဆင့်ကို ဖြတ်သန်းလုပ်ဆောင်ရသည်

တပ်မတော်ရေမှ အင်ဂျင်နီယာများသည် Chemical protective clothing (CPC) များဝတ်ဆင်ပြီး အလွန် ပြင်းထန်သော ဓာတုအဆိပ်အတောက်များကို ကိုင်တွယ် သုတ်လိမ်းခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်

ထိုဓာတုပစ္စည်းများသည် အချင်းချင်းဓာတ်ပြုခြင်းဖြစ်စဉ် ၇ ရက်ခန့်ကြာပြီးနောက် အဆိပ်အတောက်ဓာတ်ပြယ်ပြီး ၈ မီလီမီတာ အထူရှိသော ရေဒါလှိုင်းစုပ်ယူနိုင်သည့် အလွှာတစ်ခုရရှိခဲ့သည်

အကျိုးဆက်အားဖြင့် F-12 နှင့် F-14 တို့အား ရန်သူရေဒါများမှ ပျောက်ကွယ်နေမည်ဖြစ်ပြီး ရေဒါလမ်းညွှန်စနစ်သုံး ရန်သူ့ဒုံးပျံများဖြင့်လည်း ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်၍ ရတော့မည်မဟုတ်ချေ

Credit : မျိုးမြင့်(တပ်မတော်ရေ)