ဗုဒၶဟူး သားသမီးမ်ားအတြက္ ဘဝတစ္သက္စာေဟာစာတမ္း ႏွင့္ ယၾတာမ်ား

မိမိတို႔ရဲ႕ အသက္အပိုင္းျခားကို ၾကည့္ၿပီး အေဟာကို ဖတ္ပါေလ ညံ့တဲ့ႏွစ္ေတြမွာ ေခ်ရမယ့္ ယၾတာကိုပါ ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္ ေကာင္းတဲ့ ႏွစ္ေတြမွာလည္း ေကာင္းသထက္ ေကာင္းေစဖို႔ ေခ်ရမယ့္ ယၾတာေတြကိုလည္း ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

အသက္ ~ ၁၊၉၊၁၇၊၂၅၊၃၃၊၄၁၊၄၉၊၅၇၊၆၅၊၇၃၊၈၁၊၈၉၊၉၇၊၁၀၅ ႏွစ္ အတြင္း၌ ဗုဒၶဟူး သက္ေရာက္ ျဖစ္၏

သင္သည္ ယခုႏွစ္အတြင္း သင္တန္းတစ္ခုခုတက္ရျခင္း အဖြဲအစည္းတစ္ခုအတြင္း ဝင္ေရာက္ရျခင္းမ်ား ၾကံဳရတတ္၏ နယားခ်ိန္မရေလာက္ေအာင္အလုပ္႐ႈပ္ေနလိ္မ့္မည္ လြန္စြာပင္ပန္းလိမ့္မည္။

က်န္းမာေရး ဂ႐ုစိုက္သင့္ေသာကာလျဖစ္သည္။မည္သည့္ အစားအေသာက္ပဲ စားစားအရသာမ႐ွိဘဲျဖစ္ေနတတ္၏ ဤကာလတြင္အေမြရျခင္း(သို)အေမြကဲ့သို႔ေသာ အေမြမ်ား ပစၥည္းမ်ားရျခင္းၾကံဳရတက္၏။

ဤကာလအတြင္း လက္ခံလိုက္လ်ွင္ အလဟသ ကုန္သြားတက္၏။ အထက္လူႀကီး ႀကီးကဲသူတို႔က ကူညီမစ လိမ့္မည္။ဘာသာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ပံုေတာ္မ်ားဝင္လာလိမ့္မည္။

ပဥၨင္းခံရတတ္ျခင္း၊သီလ႐ွင္ဝတ္ရျခင္းမ်ား ၾကံဳရတတ္၏ အလုပ္တြင္မေပ်ာ္ပိုက္ဘဲ ျဖစ္ေနတတ္၏ ေျပာင္းရန္စိတ္မကူးပါႏွင့္ဦး ေျပာင္းလ်ွင္လဲအဆင္မေျပႏိုင္ပါ ေငြဆံုးျခင္းေပ်ာက္ျခင္းမ်ားၾကံဳရတက္၏ သူခိုးခိုးခံရတတ္၏။

႐ွိေသာပစၥည္းမ်ားကို ထုခြဲေရာင္းခ်၍ ေငြအကုန္အက် မ်ားတတ္၏ ျပသနာေဟာင္းမ်ား ေရာဂါေဟာင္းမ်ားျပန္ေပၚေပါက္တက္၏ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းထဲမွ နာေရးၾကံဳရတတ္၏ အိမ္တြင္ကိုယ္ဝန္ေဆာင္႐ွိကေဆးရံုသို႔ပို႔ပါ။

အိမ္၌မီးဖြားလ််ွင္ အဆင္မေျပျဖစ္တတ္၏ အိမ္ေထာင္ေရး အဆင္မေျပမႈမ်ား တန္းစီေနတတ္၏ အလႉရက္မဂၤလာရက္ ရက္ေရႊျခင္းၾကံဳရတတ္၏ လူငယ္ လူရြယ္မ်ားမိန္းမခိုးျခင္း ေယာက်္ား ေနာက္လိုက္ျခင္းလုပ္လ်ွင္ ေဆြပ်က္မ်ိဳးပ်က္ျဖစ္တတ္တ့ဲဲ ကာလျဖစ္ပါသည္။

က်န္းမာေရး

ႏိုင္ငံရပ္ျခားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေသာကိစၥမ်ား လူမ်ိဳးျခားႏွင့္ တြဲပီးလုပ္ရေသာအလုပ္မ်ား ေအာင္ျမင္လိမ့္မည္ ေသြးအားနည္းျခင္း၊စိတ္ဓာတ္က်ျခင္း၊ေျခေထာက္၊ခါး၊က်န္းမာေရးည့ံျခင္းမ်ား ၾကံဳတတ္၏ မေကာင္းေသာ အတတ္ မ်ားႏွင့္ ေႏွာက္ယွက္ျခင္းခံရတတ္၏။

ေရႊဝင္ျခင္း ထြက္ေနေသာ ရတနာပစၥည္းမ်ားျပန္ဝင္ျခင္းမ်ားၾကံဳရမည္ ေရာဂါ ျဖစ္တတ္၏ စိတ္ေထာင္းကိုယ္ေက် ျဖစ္ေနလိမ့္မည္ ယၾတာ ~ တန္ခိုးႀကီးဘုရားတြင္ ထီးျဖဴႀကီး လႉရင္း လိုရာဆုေတာင္းပါ ကံေကာ္ၫြန္႔၊သေျပၫြန္႔၊ ေျခရင္းထားအိပ္၍ ေရေမ်ာပါ။

အသက္ ~၂၊၁၀၊၁၈၊၂၆၊၃၄၊၄၂၊၅၀၊၅၈၊၆၆၊၇၄၊၈၂၊ ၉၀၊၉၈၊၁၀၆ ႏွစ္ အတြင္း၌ စေန သက္ေရာက္ ျဖစ္၏…….

သင္သည္ယခုႏွစ္အတြင္ အလုပ္ေနရာ အိမ္ေနရာအသစ္ရျခင္၊ေနရာထိုင္ျခင္း၊မြမ္းမံရျခင္း၊ေျပာင္းေရႊရျခင္းမ်ားၾကံဴရတတ္၏ ခရီးတို၊ခရီး႐ွည္မ်ား သြားေနရလိမ့္မည္။

ထိုခရီးမ်ားသည္လဲ သင့္အတြက္အက်ိဳးထူးေစပါလိမ့္မည္ မထင္မွတ္ဘဲ ပညာတစ္ခုသင္ၾကားရျခင္း၊ သင္တန္းတစ္ခုတက္ရျခင္းမ်ားျပဳရတတ္၏ မရည္ရြယ္ဘဲ ေျမဝင္တတ္၏ အလုပ္အကုိင္၌ ထိခိုက္တတ္၏။

ျပသနာာေျဖ႐ွင္းရတတ္၏ ရံုးျပင္ကနၷား၊ အမႈအခင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ရတတ္၏ မိမိႏွင့္တကြ မိသားစုပါ က်န္းမာေရးညံ့တက္၏ ေဆးရံု၊ေဆးခန္းေရာက္ရတတ္၏ မီး၊လ်ွပ္စစ္ ဒုကၡေပးတတ္၏ အထူးသတိျပဳပါ။

လူမ်ိဳးျခား ဒုကၡေပးတတ္၏ ေရြႏွင့္ရတနာပစၥည္းမ်ား ထြက္ျခင္း၊ေပါင္ႏွံရျခင္းမ်ား ၾကံဳရတတ္၏ သားသမီးလက္ေအာက္ငယ္သားႏွင့္ ပက္သတ္ၿပီး စိတ္ညစ္စရာ ၾကံဳရမည္ စက္ပစၥည္း ဒုကၡေပးတတ္၏။

ေငြဒလေဟာထြက္ျခင္း ေငြအတြက္ေျပာဆို ေျဖ႐ွင္းရျခင္းမ်ား ၾကံဳရမည္ မထင္မွတ္ေသာ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းကအကူအညီေကာင္းေပးလာလိမ့္မည္။

သစ္၊သံ၊သြပ္ကိစၥမ်ား၊ေရတြက္ကုန္ပစၥည္းကိစၥမ်ား ေအာင္ျမင္အက်ိဳးေပးလိမ့္မည္ ဌာနဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲ၊ေဆြမ်ိဳးအႀကီးအကဲတို႔က အကူအညီေကာင္းေပးလိမ့္မည္။

က်န္းမာေရးညံ့ေသာ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား အိမ္သို႔လာေရာက္တည္းခိုလ်ွင္ ဆံုးပါးသြားတတ္၏ ေျခေထာက္တြင္ အႏ ၱရာယ္ျဖစ္တတ္၏ လုပ္ငန္းအသစ္ ၊အစီအစဥ္အသစ္မ်ား ေပၚေပါက္တတ္၏။

အမႈအခင္း

ယခင္ႏွစ္မ်ားက က်န္ခဲ့ေသာ ေရႊ၊ေငြ၊ရတနာမ်ား ယခုႏွစ္ထဲတြင္ ကုန္ဆံုးသြားတတ္၏ ေလာကဓံ တရား၏ မတရားညင္းပန္း ႏွိပ္စက္ မႈကိုခံရပီး မေမ်ာ္လင့္ပဲ သံေဝဂ တရားရလိမ့္မည္ အစိုးရႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အမႉျဖစ္တတ္၏။

အစစ္အေဆး အေမးအျမန္းခံရတတ္၏ ေသာၾကာသမီးတစ္ဦး ညအိမ္လာမွ သင္၏ဒုကၡမ်ား လြတ္ကင္းလိမ့္မည္ “ယၾတာ”စေနေန႔ညတြင္ အဝတ္ေဟာင္းဝတ္အိပ္၍ မနက္တြင္ေရေမ်ွာပါအုန္းကိုအေခ်ာသပ္၍ ထံုးျဖင့္”ဥဳမ္”အကၡရာေရးၿပီး မီးထြန္းပါ။

အသက္ ~ ၃၊၁၁၊၁၉၊၂၇၊၃၅၊၄၃၊၅၁၊၅၉၊၆၇၊၇၅၊၈၃၊၉၁၊၉၉၊၁၀၇ ႏွစ္ အတြင္း၌ ၾကာသပေတးသက္ေရာက္ ျဖစ္၏ ယုခုႏွစ္အတြင္းသင္သည္ စက္ပစၥည္းမ်ား စိန္ထည္ ပစၥည္းမ်ားဝင္မည္။

လုပ္ငန္းသစ္လုပ္ရန္အၾကံ အစည္ေကာင္းမ်ား အဆက္အသြယ္ေကာင္းမ်ားေပၚလာလိမ့္မည္ အလုပ္အကိုင္သစ္မ်ား ေပၚလာလိမ့္မည္ ဤကာလတြင္ ပစၥည္းမ်ားကိုထုခြဲေရာင္းခ်၍ လုပ္ငန္းသစ္ႀကီးႀကီးမားမားစရန္မေကာင္းပါ။ေငြကံမေကာင္းေသးပါ။

လာဘ္လဲအလြန္ပိတ္ေနလိမ့္မည္ထီလဲမထိုးသင့္ပါ ထီေပါက္လွ်င္မိသားစုအတြင္း က်န္းမာေရး ဆိုးဆုိးရြားရြား ညံသြားတတ္၏ လူမ်ိဳးျခားက အကူအညီေပးလိမ့္မည္ ေအာက္လက္ငယ္သားတို႔က အကူအညီေပးလိမ့္မည္။

ဟိုဟာလုပ္ရေကာင္းႏိုးႏိုးဒီဟာလုပ္ရေကာင္းႏိုးႏိုးႏွင့္ အခ်ိန္ကုန္သြားတတ္၏ အမွားမွားအယြင္းယြင္းဆံုးျဖတ္မိတတ္၏ မၾကာမီ ကံေကာင္းဘက္သို႔ေရာက္ေတာ့မည္ ေလာေလာဆယ္သတိထား၍သည္းခံလိုက္ပါ။

မသြားခ်င္ေသာခရီးမ်ား စိတ္ညစ္စရာခရီးမ်ား သြားလာရတတ္၏ အထက္လူႀကီး ေဆြမ်ိဳးအႀကီးအကဲတို႔က မိမိအေပၚအထင္လြဲတတ္သည္ သားသမီးမ်ား က်န္းမာေရးညံတတ္၏ ေရႊထြက္မည္ အိမ္ခန္းဆိုင္ခန္းကိစၥမ်ား ေအာင္ျမင္မည္။

ကန္ေတာ့ပြဲ နတ္အုန္းသီးတို႔မွ အစို႔ေပါက္လိမ့္မည္။ေျခလက္မ်က္ျခင္း ခါးနာျခင္းမ်ား ျဖစ္တတ္၏ စပ္တူ႐ွယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ား ေပၚေပါက္လိမ့္မည္။လုပ္လ်ွင္ေအာင္ျမင္မည္ ဘိုးေတာ္တု ဆရာတုမ်ားေရာက္လာတတ္၏ ေငြလူလိမ္ခံရမည္။

ခင္မင္သူ ခ်စ္သူေၾကာင့္ ဒုကၡေတြ႔တတ္သည္။မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားႏွင္မေမ်ာ္လင့္ပဲ လမ္းခြဲရတတ္၏ သားသမီး႐ွိက အိမ္မွ ထြက္သြားလိမ့္မည္ ဤအခ်ိန္အခါသည္”အေဖကို ကာျပန္ဖူးေသာ သီဟဗာဟု”ကဲ့သို႔ျဖစ္ေနလိမ့္မည္။

ယၾတာ အုန္းစိမ္း အဝလွပ္၍ အရည္စစ္ပါ ဆားလက္သံုးဆုပ္ထည့္ၿပီး ေညာင္ပင္ႀကီးႀကီးမွ ႐ုကၡစိုးတြင္ လႉရင္း လိုရာဆုေတာင္းပါ။

ေငြအလြန္ရႊင္ေနမည့္ ကာလ

အသက္ ~ ၄၊၁၂၊၂၀၊၂၈၊၃၆၊၄၄၊၅၂၊၆၀၊၆၈၊၇၆၊၈၄၊ ၉၂၊၁၀၀၊၁၀၈ ႏွစ္ အတြင္း၌ ရာဟု သက္ေရာက္ ျဖစ္၏

သင္ ယခုႏွစ္အတြင္း၌ အဘက္ဘက္မွာ စိတ္ခ်မ္းသာစရာမ်ား ၾကံဳေတြ႔ရလိိမ့္မည္ ေပ်ာ္ပြဲ ရႊင္ပြဲမ်ားသို႔သြားျခင္း၊ ကေလးမ်ားကို ႐ုပ္႐ွင္ ျပသျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္ လုပ္ငန္းသစ္မ်ား စလုပ္ရတတ္သည္။

ထိုလုပ္ငန္းမ်ားလြန္စြာ အက်ိဳးေပးေအာင္ျမင္မည္ ေငြအလြန္ရႊင္ေနမည့္ ကာလျဖစ္သည္ အလႉအတန္းျပဳရျခင္း၊မဂၤလာပြဲမ်ား စီစဥ္ေပးရျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရတတ္သည္ အလုပ္ေနရာ အိမ္ေနရာ ေျပာင္းေရႊ႔ရတတ္၏ ေရႊဝင္မည္ ရတနာပစၥည္းမ်ားဝင္မည္။

ဘုရားဆင္းတုေတာ္ ပံုေတာ္မ်ား ႂကြလာမည္ သင့္အတြက္အလြန္ေကာင္းေသာ နိမိတ္ျဖစ္ပါသည္ ဤကာလအတြင္း စီးပြားအလြန္ေကာင္းသကဲ့သို႔ ကို္ယ္က်င့္တရားအထူးအေရးႀကီးေသာ အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။

ကို္ယ္က်င့္တရားပ်က္ေသာ္ ႏွစ္ရည္ ဒုကၡေတြ႔ တတ္၏ အမႈအခင္းျဖစ္ေနသူကို ေငြမေခ်းပါႏွင့္ အာမခံ မလိုက္ပါႏွင့္ သတိျပဳေ႐ွာင္က်ဥ္ပါ။အိမ္ေထာင္႐ွိသူဆိုလ်ွင္ အိမ္ေထာင္ဘက္ႏွင့္ အဆင္မေျပႀကီးစြာျဖစ္တတ္၏။

ေအာက္လက္ငယ္သား ဒုကၡေပးတတ္၏ နာေရး ကိစၥကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ခရီးသြားရတတ္၏ ကတိစကားမ်ား ပ်က္တတ္၏ ဆရာသမား ကဲ့သို႔ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ အဆင္မေျပျဖစ္မည္။

လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၊မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္အဆင္မေျပ လမ္းခြဲရတတ္၏။အစားမွား၊ေဆးမွားျဖစ္ခ်င္း သြား ဒုကၡေပးျခင္းမ်ားၾကံဳမည္ ေျမကိစၥ အေမြကိစၥမ်ား ၾကံဳမည္ ေရတြင္း၊ေရကန္ကိစၥ မ်ားေဆာင္ရြက္လ်ွင္ေအာင္ျမင္မည္ ။

ခရီးကိစၥမ်ား အထစ္အေငါ့ အဆင္မေျပ ျဖစ္တတ္၏ ယၾတာ ေမြးေန႔ နံနက္တြင္ တန္ခိုးႀကီးဘုရားသို႔သြား၍ ေရာင္စံုၾကက္လ်ွာ ၆ လက္လႉရင္း လိုရာဆုေတာင္းပါ ဆိတ္သားဟင္းႏွင့္ ထမင္းၾကမ္း နယ္၍ ေခြးေႂကြးပါ။

၅၊၁၃၊၂၁၊၂၉၊၃၇၊၄၅၊၅၃၊၆၁၊၆၉၊၇၇၊၈၅၊ ၉၃၊၁၀၁ ႏွစ္ အတြင္း၌ ေသာၾကာသက္ေရာက္ ျဖစ္၏ သင္သည္ ယခုႏွစ္ပိုင္းအတြင္း မိဘကို ေကာင္းစြာ ျပဳစုေစာင့္ေ႐ွာက္ႏိုင္မည့္ အခ်ိန္ျဖစ္၏ ။

စီးပြား သိသိသာသာ တက္မည္ သိၾကား မလိုက္သကဲ့သို႔ လက္႐ွိအေျခအေနထက္မ်ားစြာျမင့္တက္သြားမည္ လုပ္ငန္းမ်ား သိသိသာသာ ေအာင္ျမင္မႈရမည္။

စိတ္ခ်မ္းသာဖြယ္ ဘုရားဖူးခရီးမ်ား ျပည္တြင္း ပည္ပခရီးမ်ား သြားရတတ္၏ ဝန္ထမ္းျဖစ္လ်ွင္ ရာထူး တတ္ျခင္း၊အေျခအေန အဆင့္အတန္း ျမင့္မားျခင္းမ်ားၾကံဳမည္ သင္တန္းတစ္ခုတက္ရျခင္း၊ ပညာေကာင္းရျခင္းမ်ား ႀကံဳမည္။

မိတ္ေဆြေကာင္း၊ဆရာေကာင္းမ်ားေတြ႔မည္ အဖိုးတန္ ပစၥည္းမ်ားဝင္မည္ ေျမကိစၥ အေမြကိစၥ အဆင္ေျပမည္ ေငြ႐ွာရလြယ္ျခင္း၊ေငြအဝင္အထြက္ၾကမ္းျခင္းမ်ားၾကံဳလိမ့္မည္ ရပ္ေဝးမွ စာမ်ား၊အဆက္အသြယ္မ်ား ရမည္။

အေျပာင္းအလဲမ်ား

ရန္မ်ားျခင္း၊ စကားမ်ားေျဖ႐ွင္ရျခင္း၊ ရင္းႏွီးသူ လုပ္ေဖၚကိုင္ဘက္မ်ားႏွင့္ အဆင္မေျပ လမ္းခြဲရျခင္းမ်ားၾကံဳမည္ စိုးရိမ္ရေလာက္ေအာင္မဟုတ္ပါ အလုပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေကာင္းေသာအေျပာင္းအလဲမ်ား ေနရာေကာင္းရျခင္းမ်ား ၾကံဳမည္။

အမႈအခင္း ရံုးျပင္ကႏၱား ႏွင့္ပတ္သက္ရတတ္၏ စိုးရိမ္စရာမ႐ွိပါ အိမ္ေထာင္႐ွိသူးဆိုလ်ွင္ အိမ္ေထာင္ဘက္အတြက္ စိတ္ညစ္ရတတ္၏ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားက်န္းမာေရး အသည္းအသန္ ျဖစ္တတ္၏။

ေမြးလ၊ေမြးရက္ထိ၊အသုဘေအိမ္႐ွာင္ပါ သခ်ႋင္းေျမနင္းျခင္းမ်ား မလုပ္ပါႏွင့္အထူး သတိျပဳပါ ႏွလံုးႏွင့္ပတ္သက္၍ က်န္းမာေရးညံျခင္း ေလႏွင့္ပတ္သက္၍ က်န္းမာေရးညံျခင္း ဒူး၊နား ဒုကၡေပးျခင္းမ်ား ၾကံဳရတတ္၏။

စပ္တူ႐ွယ္ယာ လုပ္ငန္းမ်ားေပၚလာလိမ့္မည္ လုပ္လ်ွင္ေအာင္ျမင္မည္ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းျဖစ္ေစ၊ဝန္ထမ္းျဖစ္ေစ ႀကီးပြားတိုးတက္ေအာင္ျမင္မည့္ ကာလျဖစ္ပါ၏ အုန္းအစို႔ေပါက္တတ္၏။

ယၾတာ ၾကာသပေတးေန႔ နံနက္တြင္ အိမ္ ဘုရား၌ စမူဆာ တစ္ပြဲဆြမ္းေတာ္ ကပ္ရင္း လိုရာဆုေတာင္းပါ ထန္းလ်က္ခဲ ေခြးေႂကြးပါ။

အသက္ ~ ၆၊၁၄၊၂၂၊၃၀၊၃၈၊၄၆၊၅၄၊၆၂၊၇၀၊၇၈၊၈၆၊ ၉၄၊၁၀၂ ႏွစ္ အတြင္း၌ တနဂၤေႏြ သက္ေရာက္ ျဖစ္၏ သင္သည္ယခုႏွစ္အတြင္း၊အလုပ္ေနရာ၊အိမ္ေနရာ၊ျပင္ဆင္မြမ္းမံရျခင္း၊ေျပာင္းေရႊ႔ရျခင္းလုပ္ရတက္၏၊

လုပ္ငန္းအသစ္ေပၚျခင္း(သို႔)လက္႐ွိအလုပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဆက္အသြယ္မ်ားေပၚလာလိမ့္မည္ လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ နာမည္ေကာင္းရျခင္း၊လုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ့ရျခင္းမ်ား လုပ္ရတက္၏။

အိမ္ေထာင္မ႐ွိသူမ်ား အိမ္ေထာင္က် တက္ေသာ ကာလျဖစ္၏ သင့္အေနနဲ႔ စီးပြားအလြန္တက္ေနၿပီ၊ခ်မ္းသာေနၿပီဟု ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္း အေပါင္းအသင္းတို႔က အထင္ႀကီးေနလိမ့္မည္။

သူခိုး မ်က္စိအက်ခံရေသာကာလျဖစ္၍ သူခိုး အခိုးခံရတတ္ေၾကာင္းသတိျပဳပါေလ ခရီးအက်ိဳးေပးေသာ ကာလျဖစ္ပါသည္ ဘုရားဖူးခရီးသြားရတက္၏ ကြဲကြာေနေသာ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပန္ဆံုမည္ ရပ္ေဝးမွေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားေရာက္လာတက္၏။

အိမ္သို႔အေတာင္ေပါက္ေသာ သတၱဝါဝင္လာတက္၏။ဝင္လ်ွင္ နမိတ္ေကာင္း၏ သြပ္၊သံ၊သစ္ စေသာ ေသာၾကာနံပစၥည္းမ်ား ဝင္လာတက္၏ မိတ္ေဆြရင္း၊လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ တို႔က ဒုကၡေပးတက္၏ ေျမကိုအေၾကာင္းျပဳ၍စိတ္ညစ္ရတက္၏။

ဘုရားဆင္းတုေတာ္၊ဓာတ္ေတာ္၊ရဟႏၱာပံုေတာ္မ်ား

ေရြႏွင့္ အဖိုးတန္ ရတနာပစၥည္းမ်ားဝင္လာတက္၏ ဘုရားဆင္းတုေတာ္၊ဓာတ္ေတာ္၊ရဟႏၱာပံုေတာ္မ်ား ဝင္လာတက္၏ စက္ပစၥည္းမ်ား အသစ္လဲရျခင္း၊ ထြက္ေနေသာပစၥည္းမ်ား ျပန္ဝင္ျခင္းမ်ား ၾကံဳရတတ္၏။

လက္ဝတ္ရတနာ ေက်ာက္ျပဳတ္ထြက္ျခင္း၊ေပ်ာက္ျခင္းျဖစ္တက္၏ ဤကာလသည္ ငယ္ရြယ္သူမ်ားအဖို႔ အခ်စ္ေရးတြင္ လမ္းခြဲရေလာက္ေအာင္ ျပသနာျဖစ္ရတတ္ေသာ ကာလျဖစ္ပါ၏။

အလႉအတန္းကိစၥ၊ မဂၤလာကိစၥ ရက္ေရႊ႔႕ရတက္၏ အလုပ္တြင္ အတိုက္အခံ အၿပိဳင္အဆိုင္ႀကီးစြာၾကံဳရတတ္၏ မိသားစု အႀကီးအကဲ၊ လုပ္ငန္းအႀကီးအကဲတို႔ေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရတက္၏ ေငြေၾကးအထစ္အေငါ့ႀကီးစြာ ျဖစ္ျခင္း ေႂကြးဆံုးျခင္းတို႔ ၾကံဳရတတ္၏ ။

ယၾတာ ဘုရားတြင္မဆို ေသာၾကာေန႔နံနက္ တြင္ ဗုဒၶဟူးေဒါင့္ကိုသြား၍ ႆသ.သနာ့အလံ (၁၀)လက္လႉ၍ လိုရာဆုေတာင္းပါ ဘဲဥတြင္ အမည္ေရး၍ ေပါက္ခြဲပါ။

အသက္ ~ ၇၊၁၅၊၂၃၊၃၁၊၃၉၊၄၇၊၅၅၊၆၃၊၇၁၊၇၉၊၈၇၊ ၉၅၊၁၀၃ ႏွစ္ အတြင္း၌ တနလၤာ သက္ေရာက္ ျဖစ္၏ ယခုႏွစ္အတြင္း သင္သည္ အလႉအတန္း ကိစၥမ်ား မုခ် လုပ္ရမည္ျဖစ္၏ ေငြအစုလိုက္ အပံုလိုက္ ဝင္လာမည္ျဖစ္၏။

မိမိ၏အလုပ္မွလည္းေကာင္း၊ထီေပါက္၍လည္ေကာင္း ဝင္လာတက္၏ ဤကာလ၌ သာမန္အေျခအေနမ်ိဳးမွေန၍ စီးပြားအ႐ွိန္အဟုန္ႏွင့္ တက္ကာ အိမ္ပိုင္၊ ကားပိုင္ျဖစ္သြားတက္၏။

မိမိအား ျပသနာလုပ္ေနသူမ်ား႐ွိလ်ွင္ အဆင္ေျပသြားလိမ့္မည္ မသင့္ျမတ္သူမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္သြားမည္ အေရးႀကီးေသာ ကံမ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ အခ်ိန္အပိုင္းအျခားျဖစ္၏။

ဤအခ်ိန္၌ မထိန္းသိမ္းႏိုင္လွ်င္ ေနာင္(၃)ႏွစ္ ၾကာေသာအခါ စီးပြားပ်က္ျခင္း၊ အႏၱရာယ္ၾကံဳျခင္းျဖစ္တတ္၏ အဖိုးတန္ေက်ာက္မ်က္ ရတနာဝင္မည္ အိမ္ေထာင္႐ွင္မ်ား အိမ္ေထာင္ေရးအတြက္ ေသာကေရာက္ရတက္ေသာကာလျဖစ္၏။

အထက္လူႀကီး မိသားစုအႀကီးအကဲမ်ားေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရမည္ျဖစ္၏ လူမ်ိဳးျခား၊ ႏိုင္ငံျခားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကိစၥမ်ား အက်ိဳးေပး ေအာင္ျမင္မည္ျဖစ္၏။

ခရီးမ်ားမၾကာခန ထြက္ရတတ္၏။ထိုခရီးမ်ားသည္လဲ အက်ိဳးေပးေအာင္ျမင္မည္ ဝန္ထမ္းဆိုလ်ွင္ ရာထူးတက္ျခင္း၊ အေျခအေနျမင့္တက္ျခင္းၾကံဳရလိမ့္မည္ျဖစ္၏ ပညာေရးကိစၥမ်ား၊သင္တန္းကိစၥမ်ားကို အေၾကာင္းျပဳ၍စိတ္ညစ္ရတတ္၏။

လုပ္ငန္းကိုင္ငန္း

ေရႊထြက္ျခင္း ေရႊအတြက္ေျပာဆိုေျဖ႐ွင္းရျခင္း ၾကံဳရတတ္၏ေအာက္လက္ငယ္သား၊သားသမီးထြက္သြားျခင္း ၄င္းတို္အတြက္ ေသာကေရာက္ျခင္းမ်ားၾကံဳရတတ္၏ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ၊မ်က္စိေရာဂါမ်ား ဒုကၡေပးျခင္း အစားမွားျခင္း၊ေဆးမွားျခင္းမ်ား ၾကံဳရတတ္၏။

စာရြက္စာတမ္းကိစၥ ၊စာခ်ဳပ္ကိစၥမ်ားအတြက္ စိတ္ညစ္ရျခင္းမ်ား ၾကံဳရတတ္၏ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားကို ေကာင္းစြာအကူအညီေပးႏိုင္၏ လက္႐ွိအလုပ္အကိုင္ကို စိတ္မဝင္စားျခင္း၊အလုပ္ေျပာင္းလိုစိတ္မ်ား ၾကံဳလာတက္၏။

ယၾတာ ~ တနလၤာ ေန႔၌ တန္ခိုးႀကီးဘုရားတစ္ဆူတြင္ တံခြန္လံုး(၉)လံုး လႉ၍ လိုရာဆုေတာင္းပါ အ႐ူးကိုအာလူးေၾကာ္ေကြၽးပါ။

အသက္ ~ ၈၊၁၆၊၂၄၊၃၂၊၄၀၊၄၈၊၅၆၊၆၄၊၇၂၊၈၀၊၈၈၊ ၉၆၊၁၀၄ ႏွစ္ အတြင္း၌ အဂါၤ သက္ေရာက္ ျဖစ္၏ သင္သည္ ယခုႏွစ္အတြင္း ဘုရားဆင္းတုေတာ္ ပံုေတာ္ ရဟႏၱာပံုေတာ္မ်ား ႀကြလာတတ္၏။

မထင္မွတ္ထားေသာ ခရီးမ်ား၊ မရည္ရြယ္ေသာခရီးမ်ား သြားရတတ္၏ လူမ်ိဳးျခားကူညီျခင္း ႏိုင္ငံျခားႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ ကိစၥမ်ားေအာင္ျမင္ျခင္းမ်ား ၾကံဳရမည္ျဖစ္၏။

နာမည္ဂုဏ္ သတင္းတိုးတက္ျခင္း ဘုန္းတန္ခိုး တိုးတက္ျခင္းမ်ား ၾကံဳရမည္ျဖစ္၏ မနာလို သူလဲေပါလိမ့္မည္ မိမိထက္ ျမင့္သူနိမ့္သူ ႏွစ္ဦးလံုးက ဒုကၡေပးတတ္ေသာ ကာလျဖစ္၏။

လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္မ်ား မိတ္ရင္းေဆြရင္းမ်ား ႏွင့္လမ္းခြဲရတတ္သည္ စေနနံ ပစၥည္းမ်ားဝင္လာလိမ့္မည္ ေရတြင္းေရကန္ကိစၥမ်ားေအာင္ျမင္မည္ျဖစ္၏ လုပ္ငန္းမ်ားေအာင္ျမင္ေတာ့မလိုလိုႏွင့္ အခက္အခဲႀကီးစြာၾကံဳရတတ္၏ ။

ႀကီးကဲသူမ်ား အထက္လူႀကီးမ်ားေၾကာင့္စိတ္ညစ္ရတတ္၏ အလႉပြဲ မဂၤလာပြဲ အစီအစဥ္မ်ား အထစ္အေငါ့ၾကံဳျခင္း ရက္ေရႊ႔ျခင္းမ်ား ျဖစ္ရတတ္၏ အိမ္ေထာင္႐ွိလ်င္ အိမ္ေထာင္ေရးအဆင္ေျပေနမည္ လက္႐ွိအလုပ္အကိုင္ေျပာင္းခ်င္စိတ္ ျဖစ္ေပၚေနမည္

ေျပာင္းလ်ွင္ပိုဆိုးသြားတတ္၏။အစာအိမ္ျဖစ္ျခင္း က်န္းမာေရးညံ့၍ ေျခေထာက္၊ခါး၊သြား ဒုကၡေပးျခင္းၾကံဳရတတ္၏ ဤကာလအတြင္းအမႈအခက္းမျဖစ္ေစရန္ အထူးဂ႐ုစိုက္ဖို႔လို႔၏ ျဖစ္ခဲ့လ်ွင္မၿပီးႏိုင္ပဲ ျဖစ္ေနတတ္၏ ေငြႏွင့္လိုက္လ်ွင္႐ွံုးသြားတက္ပါ၏။

ပစၥည္းမငွါးရမ္းပါႏွင္။့ဆံုးသြားလိမ့္မည္ ဤကာလအတြင့္ မည္သည့္အခက္အခဲႏွင့္ၾကံဳသည္ျဖစ္ေစ အားကိုးမ႐ွာပါႏွင့္။ဒုကၡေပးမည့္သူမ်ားသာေပၚလာတတ္၏ ေအာက္လက္ငယ္သားထြက္သြားတတ္ျခင္း၊က်န္းမာေရးညံံ့ျခင္းၾကံဳရတတ္၏။

ထီကံေကာင္းေသာ အခ်ိန္ျဖစ္ပါ၏ ပညာအသစ္ တစ္ခုရတတ္၏ အိမ္ေထာင္ဘက္ က်န္းမာေရးညံလိမ့္မည္ ေဆးရံု၊ေဆးခန္းသြားရတတ္၏ ေက်ာဒုကၡေပးျခင္း၊ေက်ာ၌ က်န္းမာေရးညံ့ျခင္းေရာဂါ ရျခင္းမ်ားျဖစ္တတ္၏။

ယၾတာ စေနေန႔နံနက္တြင္ အိမ္ဘုရား၌ မုန္ဖက္ထုပ္ ၁၂ ထုပ္လႉ၍ လိုရာ ဆုေတာင္းပါ သခြားသီးတြင္ သြားၾကားထိုးတံ သက္ေစ့စိုက္၍ ေရေမ်ာပါ။

(ေလးစားမႈျဖင့္ ခရက္ဒစ္)

ယူနီကုဒ္ျဖင့္ ဖတ္ရန္

မိမိတို့ရဲ့ အသက်အပိုင်းခြားကို ကြည့်ပြီး အဟောကို ဖတ်ပါလေ ညံ့တဲ့နှစ်တွေမှာ ချေရမယ့် ယတြာကိုပါ ဖော်ပြပေးထားပါတယ် ကောင်းတဲ့ နှစ်တွေမှာလည်း ကောင်းသထက် ကောင်းစေဖို့ ချေရမယ့် ယတြာတွေကိုလည်း ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။

အသက် ~ ၁၊၉၊၁၇၊၂၅၊၃၃၊၄၁၊၄၉၊၅၇၊၆၅၊၇၃၊၈၁၊၈၉၊၉၇၊၁၀၅ နှစ် အတွင်း၌ ဗုဒ္ဓဟူး သက်ရောက် ဖြစ်၏

သင်သည် ယခုနှစ်အတွင်း သင်တန်းတစ်ခုခုတက်ရခြင်း အဖွဲအစည်းတစ်ခုအတွင်း ဝင်ရောက်ရခြင်းများ ကြုံရတတ်၏ နယားချိန်မရလောက်အောင်အလုပ်ရှုပ်နေလိမ့်မည် လွန်စွာပင်ပန်းလိမ့်မည်။

ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်သင့်သောကာလဖြစ်သည်။မည်သည့် အစားအသောက်ပဲ စားစားအရသာမရှိဘဲဖြစ်နေတတ်၏ ဤကာလတွင်အမွေရခြင်း(သို)အမွေကဲ့သို့သော အမွေများ ပစ္စည်းများရခြင်းကြုံရတက်၏။

ဤကာလအတွင်း လက်ခံလိုက်လျှင် အလဟသ ကုန်သွားတက်၏။ အထက်လူကြီး ကြီးကဲသူတို့က ကူညီမစ လိမ့်မည်။ဘာသာရေးနှင့် ပတ်သက်သော ပုံတော်များဝင်လာလိမ့်မည်။

ပဉ္ဇင်းခံရတတ်ခြင်း၊သီလရှင်ဝတ်ရခြင်းများ ကြုံရတတ်၏ အလုပ်တွင်မပျော်ပိုက်ဘဲ ဖြစ်နေတတ်၏ ပြောင်းရန်စိတ်မကူးပါနှင့်ဦး ပြောင်းလျှင်လဲအဆင်မပြေနိုင်ပါ ငွေဆုံးခြင်းပျောက်ခြင်းများကြုံရတက်၏ သူခိုးခိုးခံရတတ်၏။

ရှိသောပစ္စည်းများကို ထုခွဲရောင်းချ၍ ငွေအကုန်အကျ များတတ်၏ ပြသနာဟောင်းများ ရောဂါဟောင်းများပြန်ပေါ်ပေါက်တက်၏ ဆွေမျိုးသားချင်းထဲမှ နာရေးကြုံရတတ်၏ အိမ်တွင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရှိကဆေးရုံသို့ပို့ပါ။

အိမ်၌မီးဖွားလျျှင် အဆင်မပြေဖြစ်တတ်၏ အိမ်ထောင်ရေး အဆင်မပြေမှုများ တန်းစီနေတတ်၏ အလှူရက်မင်္ဂလာရက် ရက်ရွှေခြင်းကြုံရတတ်၏ လူငယ် လူရွယ်များမိန်းမခိုးခြင်း ယောကျ်ား နောက်လိုက်ခြင်းလုပ်လျှင် ဆွေပျက်မျိုးပျက်ဖြစ်တတ်တဲ့ဲ ကာလဖြစ်ပါသည်။

ကျန်းမာရေး

နိုင်ငံရပ်ခြားနှင့် ဆက်သွယ်သောကိစ္စများ လူမျိုးခြားနှင့် တွဲပီးလုပ်ရသောအလုပ်များ အောင်မြင်လိမ့်မည် သွေးအားနည်းခြင်း၊စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ခြေထောက်၊ခါး၊ကျန်းမာရေးညံ့ခြင်းများ ကြုံတတ်၏ မကောင်းသော အတတ် များနှင့် နှောက်ယှက်ခြင်းခံရတတ်၏။

ရွှေဝင်ခြင်း ထွက်နေသော ရတနာပစ္စည်းများပြန်ဝင်ခြင်းများကြုံရမည် ရောဂါ ဖြစ်တတ်၏ စိတ်ထောင်းကိုယ်ကျေ ဖြစ်နေလိမ့်မည် ယတြာ ~ တန်ခိုးကြီးဘုရားတွင် ထီးဖြူကြီး လှူရင်း လိုရာဆုတောင်းပါ ကံကော်ညွန့်၊သပြေညွန့်၊ ခြေရင်းထားအိပ်၍ ရေမျောပါ။

အသက် ~၂၊၁၀၊၁၈၊၂၆၊၃၄၊၄၂၊၅၀၊၅၈၊၆၆၊၇၄၊၈၂၊ ၉၀၊၉၈၊၁၀၆ နှစ် အတွင်း၌ စနေ သက်ရောက် ဖြစ်၏…….

သင်သည်ယခုနှစ်အတွင် အလုပ်နေရာ အိမ်နေရာအသစ်ရခြင်၊နေရာထိုင်ခြင်း၊မွမ်းမံရခြင်း၊ပြောင်းရွှေရခြင်းများကြူံရတတ်၏ ခရီးတို၊ခရီးရှည်များ သွားနေရလိမ့်မည်။

ထိုခရီးများသည်လဲ သင့်အတွက်အကျိုးထူးစေပါလိမ့်မည် မထင်မှတ်ဘဲ ပညာတစ်ခုသင်ကြားရခြင်း၊ သင်တန်းတစ်ခုတက်ရခြင်းများပြုရတတ်၏ မရည်ရွယ်ဘဲ မြေဝင်တတ်၏ အလုပ်အကိုင်၌ ထိခိုက်တတ်၏။

ပြသနာာဖြေရှင်းရတတ်၏ ရုံးပြင်ကန္နား၊ အမှုအခင်းများနှင့် ပတ်သက်ရတတ်၏ မိမိနှင့်တကွ မိသားစုပါ ကျန်းမာရေးညံ့တက်၏ ဆေးရုံ၊ဆေးခန်းရောက်ရတတ်၏ မီး၊လျှပ်စစ် ဒုက္ခပေးတတ်၏ အထူးသတိပြုပါ။

လူမျိုးခြား ဒုက္ခပေးတတ်၏ ရွေနှင့်ရတနာပစ္စည်းများ ထွက်ခြင်း၊ပေါင်နှံရခြင်းများ ကြုံရတတ်၏ သားသမီးလက်အောက်ငယ်သားနှင့် ပက်သတ်ပြီး စိတ်ညစ်စရာ ကြုံရမည် စက်ပစ္စည်း ဒုက္ခပေးတတ်၏။

ငွေဒလဟောထွက်ခြင်း ငွေအတွက်ပြောဆို ဖြေရှင်းရခြင်းများ ကြုံရမည် မထင်မှတ်သော ဆွေမျိုးသားချင်းကအကူအညီကောင်းပေးလာလိမ့်မည်။

သစ်၊သံ၊သွပ်ကိစ္စများ၊ရေတွက်ကုန်ပစ္စည်းကိစ္စများ အောင်မြင်အကျိုးပေးလိမ့်မည် ဌာနဆိုင်ရာ အကြီးအကဲ၊ဆွေမျိုးအကြီးအကဲတို့က အကူအညီကောင်းပေးလိမ့်မည်။

ကျန်းမာရေးညံ့သော သက်ကြီးရွယ်အိုများ အိမ်သို့လာရောက်တည်းခိုလျှင် ဆုံးပါးသွားတတ်၏ ခြေထောက်တွင် အန ္တရာယ်ဖြစ်တတ်၏ လုပ်ငန်းအသစ် ၊အစီအစဉ်အသစ်များ ပေါ်ပေါက်တတ်၏။

အမှုအခင်း

ယခင်နှစ်များက ကျန်ခဲ့သော ရွှေ၊ငွေ၊ရတနာများ ယခုနှစ်ထဲတွင် ကုန်ဆုံးသွားတတ်၏ လောကဓံ တရား၏ မတရားညင်းပန်း နှိပ်စက် မှုကိုခံရပီး မမျော်လင့်ပဲ သံဝေဂ တရားရလိမ့်မည် အစိုးရနှင့်ပတ်သက်သော အမှူဖြစ်တတ်၏။

အစစ်အဆေး အမေးအမြန်းခံရတတ်၏ သောကြာသမီးတစ်ဦး ညအိမ်လာမှ သင်၏ဒုက္ခများ လွတ်ကင်းလိမ့်မည် “ယတြာ”စနေနေ့ညတွင် အဝတ်ဟောင်းဝတ်အိပ်၍ မနက်တွင်ရေမျှောပါအုန်းကိုအချောသပ်၍ ထုံးဖြင့်”ဥုမ်”အက္ခရာရေးပြီး မီးထွန်းပါ။

အသက် ~ ၃၊၁၁၊၁၉၊၂၇၊၃၅၊၄၃၊၅၁၊၅၉၊၆၇၊၇၅၊၈၃၊၉၁၊၉၉၊၁၀၇ နှစ် အတွင်း၌ ကြာသပတေးသက်ရောက် ဖြစ်၏ ယုခုနှစ်အတွင်းသင်သည် စက်ပစ္စည်းများ စိန်ထည် ပစ္စည်းများဝင်မည်။

လုပ်ငန်းသစ်လုပ်ရန်အကြံ အစည်ကောင်းများ အဆက်အသွယ်ကောင်းများပေါ်လာလိမ့်မည် အလုပ်အကိုင်သစ်များ ပေါ်လာလိမ့်မည် ဤကာလတွင် ပစ္စည်းများကိုထုခွဲရောင်းချ၍ လုပ်ငန်းသစ်ကြီးကြီးမားမားစရန်မကောင်းပါ။ငွေကံမကောင်းသေးပါ။

လာဘ်လဲအလွန်ပိတ်နေလိမ့်မည်ထီလဲမထိုးသင့်ပါ ထီပေါက်လျှင်မိသားစုအတွင်း ကျန်းမာရေး ဆိုးဆိုးရွားရွား ညံသွားတတ်၏ လူမျိုးခြားက အကူအညီပေးလိမ့်မည် အောက်လက်ငယ်သားတို့က အကူအညီပေးလိမ့်မည်။

ဟိုဟာလုပ်ရကောင်းနိုးနိုးဒီဟာလုပ်ရကောင်းနိုးနိုးနှင့် အချိန်ကုန်သွားတတ်၏ အမှားမှားအယွင်းယွင်းဆုံးဖြတ်မိတတ်၏ မကြာမီ ကံကောင်းဘက်သို့ရောက်တော့မည် လောလောဆယ်သတိထား၍သည်းခံလိုက်ပါ။

မသွားချင်သောခရီးများ စိတ်ညစ်စရာခရီးများ သွားလာရတတ်၏ အထက်လူကြီး ဆွေမျိုးအကြီးအကဲတို့က မိမိအပေါ်အထင်လွဲတတ်သည် သားသမီးများ ကျန်းမာရေးညံတတ်၏ ရွှေထွက်မည် အိမ်ခန်းဆိုင်ခန်းကိစ္စများ အောင်မြင်မည်။

ကန်တော့ပွဲ နတ်အုန်းသီးတို့မှ အစို့ပေါက်လိမ့်မည်။ခြေလက်မျက်ခြင်း ခါးနာခြင်းများ ဖြစ်တတ်၏ စပ်တူရှယ်ယာလုပ်ငန်းများ ပေါ်ပေါက်လိမ့်မည်။လုပ်လျှင်အောင်မြင်မည် ဘိုးတော်တု ဆရာတုများရောက်လာတတ်၏ ငွေလူလိမ်ခံရမည်။

ခင်မင်သူ ချစ်သူကြောင့် ဒုက္ခတွေ့တတ်သည်။မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းများနှင်မမျော်လင့်ပဲ လမ်းခွဲရတတ်၏ သားသမီးရှိက အိမ်မှ ထွက်သွားလိမ့်မည် ဤအချိန်အခါသည်”အဖေကို ကာပြန်ဖူးသော သီဟဗာဟု”ကဲ့သို့ဖြစ်နေလိမ့်မည်။

ယတြာ အုန်းစိမ်း အဝလှပ်၍ အရည်စစ်ပါ ဆားလက်သုံးဆုပ်ထည့်ပြီး ညောင်ပင်ကြီးကြီးမှ ရုက္ခစိုးတွင် လှူရင်း လိုရာဆုတောင်းပါ။

ငွေအလွန်ရွှင်နေမည့် ကာလ

အသက် ~ ၄၊၁၂၊၂၀၊၂၈၊၃၆၊၄၄၊၅၂၊၆၀၊၆၈၊၇၆၊၈၄၊ ၉၂၊၁၀၀၊၁၀၈ နှစ် အတွင်း၌ ရာဟု သက်ရောက် ဖြစ်၏

သင် ယခုနှစ်အတွင်း၌ အဘက်ဘက်မှာ စိတ်ချမ်းသာစရာများ ကြုံတွေ့ရလိမ့်မည် ပျော်ပွဲ ရွှင်ပွဲများသို့သွားခြင်း၊ ကလေးများကို ရုပ်ရှင် ပြသခြင်းများ ပြုလုပ်ရမည် လုပ်ငန်းသစ်များ စလုပ်ရတတ်သည်။

ထိုလုပ်ငန်းများလွန်စွာ အကျိုးပေးအောင်မြင်မည် ငွေအလွန်ရွှင်နေမည့် ကာလဖြစ်သည် အလှူအတန်းပြုရခြင်း၊မင်္ဂလာပွဲများ စီစဉ်ပေးရခြင်းများ ပြုလုပ်ရတတ်သည် အလုပ်နေရာ အိမ်နေရာ ပြောင်းရွှေ့ရတတ်၏ ရွှေဝင်မည် ရတနာပစ္စည်းများဝင်မည်။

ဘုရားဆင်းတုတော် ပုံတော်များ ကြွလာမည် သင့်အတွက်အလွန်ကောင်းသော နိမိတ်ဖြစ်ပါသည် ဤကာလအတွင်း စီးပွားအလွန်ကောင်းသကဲ့သို့ ကိုယ်ကျင့်တရားအထူးအရေးကြီးသော အချိန်ဖြစ်ပါသည်။

ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်သော် နှစ်ရည် ဒုက္ခတွေ့ တတ်၏ အမှုအခင်းဖြစ်နေသူကို ငွေမချေးပါနှင့် အာမခံ မလိုက်ပါနှင့် သတိပြုရှောင်ကျဉ်ပါ။အိမ်ထောင်ရှိသူဆိုလျှင် အိမ်ထောင်ဘက်နှင့် အဆင်မပြေကြီးစွာဖြစ်တတ်၏။

အောက်လက်ငယ်သား ဒုက္ခပေးတတ်၏ နာရေး ကိစ္စကို အကြောင်းပြု၍ ခရီးသွားရတတ်၏ ကတိစကားများ ပျက်တတ်၏ ဆရာသမား ကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် အဆင်မပြေဖြစ်မည်။

လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၊မိတ်ဆွေများနှင့်အဆင်မပြေ လမ်းခွဲရတတ်၏။အစားမှား၊ဆေးမှားဖြစ်ချင်း သွား ဒုက္ခပေးခြင်းများကြုံမည် မြေကိစ္စ အမွေကိစ္စများ ကြုံမည် ရေတွင်း၊ရေကန်ကိစ္စ များဆောင်ရွက်လျှင်အောင်မြင်မည် ။

ခရီးကိစ္စများ အထစ်အငေါ့ အဆင်မပြေ ဖြစ်တတ်၏ ယတြာ မွေးနေ့ နံနက်တွင် တန်ခိုးကြီးဘုရားသို့သွား၍ ရောင်စုံကြက်လျှာ ၆ လက်လှူရင်း လိုရာဆုတောင်းပါ ဆိတ်သားဟင်းနှင့် ထမင်းကြမ်း နယ်၍ ခွေးကြွေးပါ။

၅၊၁၃၊၂၁၊၂၉၊၃၇၊၄၅၊၅၃၊၆၁၊၆၉၊၇၇၊၈၅၊ ၉၃၊၁၀၁ နှစ် အတွင်း၌ သောကြာသက်ရောက် ဖြစ်၏ သင်သည် ယခုနှစ်ပိုင်းအတွင်း မိဘကို ကောင်းစွာ ပြုစုစောင့်ရှောက်နိုင်မည့် အချိန်ဖြစ်၏ ။

စီးပွား သိသိသာသာ တက်မည် သိကြား မလိုက်သကဲ့သို့ လက်ရှိအခြေအနေထက်များစွာမြင့်တက်သွားမည် လုပ်ငန်းများ သိသိသာသာ အောင်မြင်မှုရမည်။

စိတ်ချမ်းသာဖွယ် ဘုရားဖူးခရီးများ ပြည်တွင်း ပည်ပခရီးများ သွားရတတ်၏ ဝန်ထမ်းဖြစ်လျှင် ရာထူး တတ်ခြင်း၊အခြေအနေ အဆင့်အတန်း မြင့်မားခြင်းများကြုံမည် သင်တန်းတစ်ခုတက်ရခြင်း၊ ပညာကောင်းရခြင်းများ ကြုံမည်။

မိတ်ဆွေကောင်း၊ဆရာကောင်းများတွေ့မည် အဖိုးတန် ပစ္စည်းများဝင်မည် မြေကိစ္စ အမွေကိစ္စ အဆင်ပြေမည် ငွေရှာရလွယ်ခြင်း၊ငွေအဝင်အထွက်ကြမ်းခြင်းများကြုံလိမ့်မည် ရပ်ဝေးမှ စာများ၊အဆက်အသွယ်များ ရမည်။

အပြောင်းအလဲများ

ရန်များခြင်း၊ စကားများဖြေရှင်ရခြင်း၊ ရင်းနှီးသူ လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဘက်များနှင့် အဆင်မပြေ လမ်းခွဲရခြင်းများကြုံမည် စိုးရိမ်ရလောက်အောင်မဟုတ်ပါ အလုပ်နှင့်ပတ်သက်၍ ကောင်းသောအပြောင်းအလဲများ နေရာကောင်းရခြင်းများ ကြုံမည်။

အမှုအခင်း ရုံးပြင်ကန္တား နှင့်ပတ်သက်ရတတ်၏ စိုးရိမ်စရာမရှိပါ အိမ်ထောင်ရှိသူးဆိုလျှင် အိမ်ထောင်ဘက်အတွက် စိတ်ညစ်ရတတ်၏ ဆွေမျိုးသားချင်းများကျန်းမာရေး အသည်းအသန် ဖြစ်တတ်၏။

မွေးလ၊မွေးရက်ထိ၊အသုဘအေိမ်ရှာင်ပါ သင်္ချိင်းမြေနင်းခြင်းများ မလုပ်ပါနှင့်အထူး သတိပြုပါ နှလုံးနှင့်ပတ်သက်၍ ကျန်းမာရေးညံခြင်း လေနှင့်ပတ်သက်၍ ကျန်းမာရေးညံခြင်း ဒူး၊နား ဒုက္ခပေးခြင်းများ ကြုံရတတ်၏။

စပ်တူရှယ်ယာ လုပ်ငန်းများပေါ်လာလိမ့်မည် လုပ်လျှင်အောင်မြင်မည် ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းဖြစ်စေ၊ဝန်ထမ်းဖြစ်စေ ကြီးပွားတိုးတက်အောင်မြင်မည့် ကာလဖြစ်ပါ၏ အုန်းအစို့ပေါက်တတ်၏။

ယတြာ ကြာသပတေးနေ့ နံနက်တွင် အိမ် ဘုရား၌ စမူဆာ တစ်ပွဲဆွမ်းတော် ကပ်ရင်း လိုရာဆုတောင်းပါ ထန်းလျက်ခဲ ခွေးကြွေးပါ။

အသက် ~ ၆၊၁၄၊၂၂၊၃၀၊၃၈၊၄၆၊၅၄၊၆၂၊၇၀၊၇၈၊၈၆၊ ၉၄၊၁၀၂ နှစ် အတွင်း၌ တနင်္ဂနွေ သက်ရောက် ဖြစ်၏ သင်သည်ယခုနှစ်အတွင်း၊အလုပ်နေရာ၊အိမ်နေရာ၊ပြင်ဆင်မွမ်းမံရခြင်း၊ပြောင်းရွှေ့ရခြင်းလုပ်ရတက်၏၊

လုပ်ငန်းအသစ်ပေါ်ခြင်း(သို့)လက်ရှိအလုပ်နှင့် ပတ်သက်၍ အဆက်အသွယ်များပေါ်လာလိမ့်မည် လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်၍ နာမည်ကောင်းရခြင်း၊လုပ်ငန်းတိုးချဲ့ရခြင်းများ လုပ်ရတက်၏။

အိမ်ထောင်မရှိသူများ အိမ်ထောင်ကျ တက်သော ကာလဖြစ်၏ သင့်အနေနဲ့ စီးပွားအလွန်တက်နေပြီ၊ချမ်းသာနေပြီဟု ဆွေမျိုးသားချင်း အပေါင်းအသင်းတို့က အထင်ကြီးနေလိမ့်မည်။

သူခိုး မျက်စိအကျခံရသောကာလဖြစ်၍ သူခိုး အခိုးခံရတတ်ကြောင်းသတိပြုပါလေ ခရီးအကျိုးပေးသော ကာလဖြစ်ပါသည် ဘုရားဖူးခရီးသွားရတက်၏ ကွဲကွာနေသော ဆွေမျိုးသားချင်းများနှင့် ပြန်ဆုံမည် ရပ်ဝေးမှဆွေမျိုးသားချင်းများရောက်လာတက်၏။

အိမ်သို့အတောင်ပေါက်သော သတ္တဝါဝင်လာတက်၏။ဝင်လျှင် နမိတ်ကောင်း၏ သွပ်၊သံ၊သစ် စသော သောကြာနံပစ္စည်းများ ဝင်လာတက်၏ မိတ်ဆွေရင်း၊လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် တို့က ဒုက္ခပေးတက်၏ မြေကိုအကြောင်းပြု၍စိတ်ညစ်ရတက်၏။

ဘုရားဆင်းတုတော်၊ဓာတ်တော်၊ရဟန္တာပုံတော်များ

ရွေနှင့် အဖိုးတန် ရတနာပစ္စည်းများဝင်လာတက်၏ ဘုရားဆင်းတုတော်၊ဓာတ်တော်၊ရဟန္တာပုံတော်များ ဝင်လာတက်၏ စက်ပစ္စည်းများ အသစ်လဲရခြင်း၊ ထွက်နေသောပစ္စည်းများ ပြန်ဝင်ခြင်းများ ကြုံရတတ်၏။

လက်ဝတ်ရတနာ ကျောက်ပြုတ်ထွက်ခြင်း၊ပျောက်ခြင်းဖြစ်တက်၏ ဤကာလသည် ငယ်ရွယ်သူများအဖို့ အချစ်ရေးတွင် လမ်းခွဲရလောက်အောင် ပြသနာဖြစ်ရတတ်သော ကာလဖြစ်ပါ၏။

အလှူအတန်းကိစ္စ၊ မင်္ဂလာကိစ္စ ရက်ရွှေ့ရတက်၏ အလုပ်တွင် အတိုက်အခံ အပြိုင်အဆိုင်ကြီးစွာကြုံရတတ်၏ မိသားစု အကြီးအကဲ၊ လုပ်ငန်းအကြီးအကဲတို့ကြောင့် စိတ်ညစ်ရတက်၏ ငွေကြေးအထစ်အငေါ့ကြီးစွာ ဖြစ်ခြင်း ကြွေးဆုံးခြင်းတို့ ကြုံရတတ်၏ ။

ယတြာ ဘုရားတွင်မဆို သောကြာနေ့နံနက် တွင် ဗုဒ္ဓဟူးဒေါင့်ကိုသွား၍ ဿသ.သနာ့အလံ (၁၀)လက်လှူ၍ လိုရာဆုတောင်းပါ ဘဲဥတွင် အမည်ရေး၍ ပေါက်ခွဲပါ။

အသက် ~ ၇၊၁၅၊၂၃၊၃၁၊၃၉၊၄၇၊၅၅၊၆၃၊၇၁၊၇၉၊၈၇၊ ၉၅၊၁၀၃ နှစ် အတွင်း၌ တနင်္လာ သက်ရောက် ဖြစ်၏ ယခုနှစ်အတွင်း သင်သည် အလှူအတန်း ကိစ္စများ မုချ လုပ်ရမည်ဖြစ်၏ ငွေအစုလိုက် အပုံလိုက် ဝင်လာမည်ဖြစ်၏။

မိမိ၏အလုပ်မှလည်းကောင်း၊ထီပေါက်၍လည်ကောင်း ဝင်လာတက်၏ ဤကာလ၌ သာမန်အခြေအနေမျိုးမှနေ၍ စီးပွားအရှိန်အဟုန်နှင့် တက်ကာ အိမ်ပိုင်၊ ကားပိုင်ဖြစ်သွားတက်၏။

မိမိအား ပြသနာလုပ်နေသူများရှိလျှင် အဆင်ပြေသွားလိမ့်မည် မသင့်မြတ်သူများနှင့် ပြန်လည်သင့်မြတ်သွားမည် အရေးကြီးသော ကံများကို ထိန်းသိမ်းရန် အလွန်အရေးကြီးသော အချိန်အပိုင်းအခြားဖြစ်၏။

ဤအချိန်၌ မထိန်းသိမ်းနိုင်လျှင် နောင်(၃)နှစ် ကြာသောအခါ စီးပွားပျက်ခြင်း၊ အန္တရာယ်ကြုံခြင်းဖြစ်တတ်၏ အဖိုးတန်ကျောက်မျက် ရတနာဝင်မည် အိမ်ထောင်ရှင်များ အိမ်ထောင်ရေးအတွက် သောကရောက်ရတက်သောကာလဖြစ်၏။

အထက်လူကြီး မိသားစုအကြီးအကဲများကြောင့် စိတ်ညစ်ရမည်ဖြစ်၏ လူမျိုးခြား၊ နိုင်ငံခြားနှင့်ပတ်သက်သော ကိစ္စများ အကျိုးပေး အောင်မြင်မည်ဖြစ်၏။

ခရီးများမကြာခန ထွက်ရတတ်၏။ထိုခရီးများသည်လဲ အကျိုးပေးအောင်မြင်မည် ဝန်ထမ်းဆိုလျှင် ရာထူးတက်ခြင်း၊ အခြေအနေမြင့်တက်ခြင်းကြုံရလိမ့်မည်ဖြစ်၏ ပညာရေးကိစ္စများ၊သင်တန်းကိစ္စများကို အကြောင်းပြု၍စိတ်ညစ်ရတတ်၏။

လုပ်ငန်းကိုင်ငန်း

ရွှေထွက်ခြင်း ရွှေအတွက်ပြောဆိုဖြေရှင်းရခြင်း ကြုံရတတ်၏အောက်လက်ငယ်သား၊သားသမီးထွက်သွားခြင်း ၎င်းတိုအတွက် သောကရောက်ခြင်းများကြုံရတတ်၏ ဆီးချိုရောဂါ၊မျက်စိရောဂါများ ဒုက္ခပေးခြင်း အစားမှားခြင်း၊ဆေးမှားခြင်းများ ကြုံရတတ်၏။

စာရွက်စာတမ်းကိစ္စ ၊စာချုပ်ကိစ္စများအတွက် စိတ်ညစ်ရခြင်းများ ကြုံရတတ်၏ ဆွေမျိုးသားချင်းများကို ကောင်းစွာအကူအညီပေးနိုင်၏ လက်ရှိအလုပ်အကိုင်ကို စိတ်မဝင်စားခြင်း၊အလုပ်ပြောင်းလိုစိတ်များ ကြုံလာတက်၏။

ယတြာ ~ တနင်္လာ နေ့၌ တန်ခိုးကြီးဘုရားတစ်ဆူတွင် တံခွန်လုံး(၉)လုံး လှူ၍ လိုရာဆုတောင်းပါ အရူးကိုအာလူးကြော်ကျွေးပါ။

အသက် ~ ၈၊၁၆၊၂၄၊၃၂၊၄၀၊၄၈၊၅၆၊၆၄၊၇၂၊၈၀၊၈၈၊ ၉၆၊၁၀၄ နှစ် အတွင်း၌ အဂါၤ သက်ရောက် ဖြစ်၏ သင်သည် ယခုနှစ်အတွင်း ဘုရားဆင်းတုတော် ပုံတော် ရဟန္တာပုံတော်များ ကြွလာတတ်၏။

မထင်မှတ်ထားသော ခရီးများ၊ မရည်ရွယ်သောခရီးများ သွားရတတ်၏ လူမျိုးခြားကူညီခြင်း နိုင်ငံခြားနှင့်ပတ်သတ်သော ကိစ္စများအောင်မြင်ခြင်းများ ကြုံရမည်ဖြစ်၏။

နာမည်ဂုဏ် သတင်းတိုးတက်ခြင်း ဘုန်းတန်ခိုး တိုးတက်ခြင်းများ ကြုံရမည်ဖြစ်၏ မနာလို သူလဲပေါလိမ့်မည် မိမိထက် မြင့်သူနိမ့်သူ နှစ်ဦးလုံးက ဒုက္ခပေးတတ်သော ကာလဖြစ်၏။

လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များ မိတ်ရင်းဆွေရင်းများ နှင့်လမ်းခွဲရတတ်သည် စနေနံ ပစ္စည်းများဝင်လာလိမ့်မည် ရေတွင်းရေကန်ကိစ္စများအောင်မြင်မည်ဖြစ်၏ လုပ်ငန်းများအောင်မြင်တော့မလိုလိုနှင့် အခက်အခဲကြီးစွာကြုံရတတ်၏ ။

ကြီးကဲသူများ အထက်လူကြီးများကြောင့်စိတ်ညစ်ရတတ်၏ အလှူပွဲ မင်္ဂလာပွဲ အစီအစဉ်များ အထစ်အငေါ့ကြုံခြင်း ရက်ရွှေ့ခြင်းများ ဖြစ်ရတတ်၏ အိမ်ထောင်ရှိလျင် အိမ်ထောင်ရေးအဆင်ပြေနေမည် လက်ရှိအလုပ်အကိုင်ပြောင်းချင်စိတ် ဖြစ်ပေါ်နေမည်

ပြောင်းလျှင်ပိုဆိုးသွားတတ်၏။အစာအိမ်ဖြစ်ခြင်း ကျန်းမာရေးညံ့၍ ခြေထောက်၊ခါး၊သွား ဒုက္ခပေးခြင်းကြုံရတတ်၏ ဤကာလအတွင်းအမှုအခက်းမဖြစ်စေရန် အထူးဂရုစိုက်ဖို့လို့၏ ဖြစ်ခဲ့လျှင်မပြီးနိုင်ပဲ ဖြစ်နေတတ်၏ ငွေနှင့်လိုက်လျှင်ရှုံးသွားတက်ပါ၏။

ပစ္စည်းမငှါးရမ်းပါနှင်။့ဆုံးသွားလိမ့်မည် ဤကာလအတွင့် မည်သည့်အခက်အခဲနှင့်ကြုံသည်ဖြစ်စေ အားကိုးမရှာပါနှင့်။ဒုက္ခပေးမည့်သူများသာပေါ်လာတတ်၏ အောက်လက်ငယ်သားထွက်သွားတတ်ခြင်း၊ကျန်းမာရေးညံံ့ခြင်းကြုံရတတ်၏။

ထီကံကောင်းသော အချိန်ဖြစ်ပါ၏ ပညာအသစ် တစ်ခုရတတ်၏ အိမ်ထောင်ဘက် ကျန်းမာရေးညံလိမ့်မည် ဆေးရုံ၊ဆေးခန်းသွားရတတ်၏ ကျောဒုက္ခပေးခြင်း၊ကျော၌ ကျန်းမာရေးညံ့ခြင်းရောဂါ ရခြင်းများဖြစ်တတ်၏။

ယတြာ စနေနေ့နံနက်တွင် အိမ်ဘုရား၌ မုန်ဖက်ထုပ် ၁၂ ထုပ်လှူ၍ လိုရာ ဆုတောင်းပါ သခွားသီးတွင် သွားကြားထိုးတံ သက်စေ့စိုက်၍ ရေမျောပါ။

လေးစားမှုဖြင့် ခရက်ဒစ်