ကမာၻေက်ာ္ ဂိုင္ဇာပိရမစ္ႀကီးရဲ႕ စိတ္ဝင္စားစရာအခ်က္မ်ား

Zaw Gyi

အောက်တွင် Unicode နှင့် ဖတ်ရှု့နိုင်ပါသည်

ဂိုင္ဇာမဟာပိရမစ္ႀကီးကို ကူဖူးပိရမစ္ (Khufu’s Pyramid or the Pyramid of Khufu) (သို႔မဟုတ္) ခ်ီေရာ့ပ္ပိရိမစ္ (Pyramid of Cheops) ဟုလည္းေခၚဆိုၾကၿပီး ဂိုင္ဇာဂူသခ်ႋဳင္း (Giza Necropolis) ပိရိမစ္မ်ားထဲမွ ေရွးအက်ဆုံးႏွင့္ အႀကီးဆုံး ပိရမစ္ ျဖစ္သည္။

အီဂ်စ္ႏိုင္ငံ ကိုင္႐ိုၿမိဳ႕အစပ္တြင္တည္ရွိၿပီး ေရွးေခတ္ကမာၻ႔ အံ့ဖြယ္ခုနစ္ပါးထဲမွ တစ္ခုတည္း ႂကြင္းက်န္ရစ္ေသာ အေဆာက္အဦးျဖစ္သည္။

စတုတၳေျမာက္ အီဂ်စ္မင္းဆက္၏ ဖာ႐ိုဘုရင္ကူဖူး (ဂရိဘာသာျဖင့္ ခ်ီေရာ့ပ္)၏ ဂူသခ်ႋဳင္းအျဖစ္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည္ဟု ယုံၾကည္ယူဆၿပီး အႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ၾကာေဆာက္လုပ္ခဲ့ကာ ဘီစီ ၂၅၆၀ ခန႔္တြင္ ၿပီးစီးခဲ့သည္။

ကနဦး မဟာပိရမစ္ႀကီးအျမင့္မွာ ၁၄၆.၅ မီတာ (၄၈၁ ေပ)ျမင့္ၿပီး မဟာပိရမစ္ႀကီးမွာ လူတို႔တည္ေဆာက္ေသာ အေဆာက္အဦးမ်ားထဲတြင္

အျမင့္ဆုံး အေဆာက္အဦးအျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၈၀၀ ေက်ာ္မွ်ရပ္တည္ခဲ့သည္။

ယခုအခါတြင္ ေလႏွင့္ရာသီဥတု၏ တိုက္စားမႈေၾကာင့္ ၁၃၉မီတာသာ ျမင့္ေတာ့သည္။

မဟာပိရမစ္ႀကီး၏ ေအာက္ေျခအက်ယ္အဝန္းမွာ၂၃၀.၄မီတာ (၇၅၆ ေပ) က်ယ္ဝန္းသည္။

ယခုထက္တိုင္ ျမင္ႏိုင္ေသာ ႂကြင္းက်န္ရစ္ေသာအရာမွာ

အထပ္ဆင့္ပိရမစ္ (step-pyramid)၏ ေအာက္ခံအတြင္းပိုင္း ပုံပန္းသ႑ာန္သာျဖစ္သည္။

အေပၚမွကာရံထားေသာ အကာအရံေက်ာက္တုံးမ်ားကို မဟာပိရမစ္ႀကီး ၏ေအာက္ေျခတြင္ ယေန႔ထက္တိုင္ျမင္ႏိုင္ေသးသည္။

ေက်ာက္တုံးေပါင္း ၂.၃သန္းခန႔္ပါဝင္ၿပီး ထိုအထဲတြင္ အလြန္ႀကီးမားၿပီး တန္ ၅၀ေက်ာ္ အေလးခ်ိန္ရွိေသာ ဧရာမေက်ာက္တုံးအခ်ိဳ႕လည္းပါဝင္ေနေပရာ

ဤမွ်ႀကီးမားေသာ ေက်ာက္တုံးမ်ားကို ဘယ္လိုသယ္ေဆာင္ခဲ့သလဲ ဆိုတဲ့ေမးခြန္းသည္ ေႏွာင္းလူတို႔အား အေျဖရွာမရျဖစ္ေစခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ပိရမစ္ႀကီးကို မည္သို႔တည္ေဆာက္ခဲ့သည္ဟူေသာအခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကြဲျပားျခားနားေသာသိပၸံနည္းက် သီအိုရီႏွင့္ အျခားသီအိုရီေျမာက္မ်ားစြာရွိသည္။

အမ်ားစုလက္ခံထားၾကေသာ တည္ေဆာက္မႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္သီအိုရီမွာ ႀကီးမားေသာ ေက်ာက္တုံးမ်ားကို ေက်ာက္ထုတ္ရာေဒသမွ ဆြဲယူလာၿပီး

ေနရာတက်မတင္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

မဟာပိရမစ္အတြင္း၌ ခန္းမေဆာင္ (၃) ခုရွိသည္ဟု သိရသည္။ အနိမ့္ဆုံးတြင္တည္ရွိေသာ ခန္းမေဆာင္မွာ ေအာက္ခံအျဖစ္ တည္ေဆာက္ထားၿပီး

အေပၚမွပိရမစ္ကို ထပ္ဆင့္တည္ေဆာက္ထားကာ ၿပီးစီးေအာင္တည္ေဆာက္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။

ဘုရင္၏ ခန္းမေဆာင္ႏွင့္ မိဖုရား၏ခန္းမေဆာင္မွာ ပိရိမစ္တည္ေဆာက္မႈ၏ ပိုမိုျမင့္ေသာအပိုင္းတြင္ တည္ရွိသည္။

ဂိုင္ဇာမဟာပိရမစ္ႀကီးသည္ အေဆာက္အဦးအစုအေဝး၏ အဓိကအေဆာက္အဦးျဖစ္သည္။

အေလးခ်ိန္တန္ ၂၀ခန႔္ေလးေသာ ဆုံလည္တံခါးႀကီးတစ္ခုရွိၿပီး အတြင္းဘက္မွဖြင့္လွ်င္ လြယ္ကူစြာဖြင့္ႏိုင္ၿပီး အျပင္ဘက္မွဖြင့္ဖို႔ဆိုလွ်င္ အလြန္အားစိုက္ရသည္။

အျပင္ဘက္မွၾကည့္လွ်င္ တံခါးရွိမွန္းမသိေအာင္ တည္ေဆာက္မႈလက္ရာေသသပ္လွသည္။

အေဆာက္အဦးအစုအေဝးတြင္ ခူဖူးအား ဂုဏ္ျပဳတည္ေဆာက္ထားေသာ အသုဘရႈဘုရားေက်ာင္း (၂) ေက်ာင္း (တစ္ခုမွာ ပိရမစ္ႏွင့္နီးၿပီး အျခားတစ္ခုမွာ ႏိုင္းျမစ္ႏွင့္နီးသည္။)၊

ခူဖူး၏ဇနီးမ်ားအတြက္ ပိရမစ္အငယ္စား (၃) ခုအျပင္

သစၥာေတာ္ခံေနာက္လိုက္အတြက္ ပိရမစ္အေသးစား (၁) ခု၊ ဘုရားေက်ာင္းႏွစ္ခုကို ဆက္သြယ္ထားေသာမိုးပ်ံတံတားႏွင့္ ပတ္ပတ္လည္ရွိဂုဏ္ထူးေဆာင္ပုဂၢိဳလ္ မ်ားအတြက္ မက္စ္တာဘာ ဂူသခ်ႋဳင္းမ်ားပါဝင္သည္။

ဂူႀကီး၏ အတြင္းဘက္ အပူခ်ိန္မွာ ကမာၻ႔ပ်မ္းမွ်အပူခ်ိန္ႏွင့္တူညီၿပီ ၂၀ဒီဂရီ ဆဲစီးယပ္စ္ရွိသည္။

ပိရမစ္ႀကီးတစ္ခုလုံး၏ အေလးခ်ိန္သည္ တန္ေပါင္း ၅.၉၅၅သန္း တန္ဟု ခန႔္မွန္းတြက္ခ်က္ထားၾကသည္။

ထူးျခားခ်က္မွာ အႀကီးဆုံးပိရမစ္ႀကီးျဖစ္ေသာ္လည္း အျခားပိရမစ္အမ်ားစုကဲ့သို႔ ဂူအတြင္းဘက္တြင္ လက္ေရးစာ ၊ နံရံပန္းခ်ီ ၊ အ႐ုပ္စာမ်ား မရွိျခင္းျဖစ္သည္။

ယေန႔တြင္ နည္းပညာအလြန္တိုးတက္လာသည္မွန္ေသာ္လည္း ဂိုင္ဇာပိရမစ္ႀကီးႏွင့္ ပုံစံတူတည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔ အလြန္ခက္ခဲလွေပသည္။

“ေရွးအီဂ်စ္မ်ားသည္ မည္သည့္နည္းပညာမ်ားျဖင့္ ပိရမစ္မ်ားကို ေသသပ္ၿပီး ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ခ်ီတည္တံ့ေအာင္ တည္ေဆာက္ခဲ့သလဲ”

ဆိုသည့္ေမးခြန္းအတြက္ ယေန႔တိုင္ တိက်ေသာအေျဖမရွာႏိုင္ေသးေပ။

ထိုေၾကာင့္လည္း ေရွးေဟာင္း ကမာၻ႔အံ့ဖြယ္ထဲတြင္ ပါဝင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေပသည္။

Credit

Ref: Wikipedia , Wonders of the World

Unicode

ဂိုင်ဇာမဟာပိရမစ်ကြီးကို ကူဖူးပိရမစ် (Khufu’s Pyramid or the Pyramid of Khufu) (သို့မဟုတ်) ချီရော့ပ်ပိရိမစ် (Pyramid of Cheops) ဟုလည်းခေါ်ဆိုကြပြီး ဂိုင်ဇာဂူသင်္ချိုင်း (Giza Necropolis) ပိရိမစ်များထဲမှ ရှေးအကျဆုံးနှင့် အကြီးဆုံး ပိရမစ် ဖြစ်သည်။

အီဂျစ်နိုင်ငံ ကိုင်ရိုမြို့အစပ်တွင်တည်ရှိပြီး ရှေးခေတ်ကမ္ဘာ့ အံ့ဖွယ်ခုနစ်ပါးထဲမှ တစ်ခုတည်း ကြွင်းကျန်ရစ်သော အဆောက်အဦးဖြစ်သည်။

စတုတ္ထမြောက် အီဂျစ်မင်းဆက်၏ ဖာရိုဘုရင်ကူဖူး (ဂရိဘာသာဖြင့် ချီရော့ပ်)၏ ဂူသင်္ချိုင်းအဖြစ် ဆောက်လုပ်ခဲ့သည်ဟု ယုံကြည်ယူဆပြီး အနှစ် ၂၀ ကျော်ကြာဆောက်လုပ်ခဲ့ကာ ဘီစီ ၂၅၆၀ ခန့်တွင် ပြီးစီးခဲ့သည်။

ကနဦး မဟာပိရမစ်ကြီးအမြင့်မှာ ၁၄၆.၅ မီတာ (၄၈၁ ပေ)မြင့်ပြီး မဟာပိရမစ်ကြီးမှာ လူတို့တည်ဆောက်သော အဆောက်အဦးများထဲတွင်

အမြင့်ဆုံး အဆောက်အဦးအဖြစ် နှစ်ပေါင်း ၃၈၀၀ ကျော်မျှရပ်တည်ခဲ့သည်။

ယခုအခါတွင် လေနှင့်ရာသီဥတု၏ တိုက်စားမှုကြောင့် ၁၃၉မီတာသာ မြင့်တော့သည်။

မဟာပိရမစ်ကြီး၏ အောက်ခြေအကျယ်အဝန်းမှာ၂၃၀.၄မီတာ (၇၅၆ ပေ) ကျယ်ဝန်းသည်။

ယခုထက်တိုင် မြင်နိုင်သော ကြွင်းကျန်ရစ်သောအရာမှာ

အထပ်ဆင့်ပိရမစ် (step-pyramid)၏ အောက်ခံအတွင်းပိုင်း ပုံပန်းသဏ္ဍာန်သာဖြစ်သည်။

အပေါ်မှကာရံထားသော အကာအရံကျောက်တုံးများကို မဟာပိရမစ်ကြီး ၏အောက်ခြေတွင် ယနေ့ထက်တိုင်မြင်နိုင်သေးသည်။

ကျောက်တုံးပေါင်း ၂.၃သန်းခန့်ပါဝင်ပြီး ထိုအထဲတွင် အလွန်ကြီးမားပြီး တန် ၅၀ကျော် အလေးချိန်ရှိသော ဧရာမကျောက်တုံးအချို့လည်းပါဝင်နေပေရာ

ဤမျှကြီးမားသော ကျောက်တုံးများကို ဘယ်လိုသယ်ဆောင်ခဲ့သလဲ ဆိုတဲ့မေးခွန်းသည် နှောင်းလူတို့အား အဖြေရှာမရဖြစ်စေခဲ့သည်။

သို့သော် ပိရမစ်ကြီးကို မည်သို့တည်ဆောက်ခဲ့သည်ဟူသောအချက်နှင့် ပတ်သက်၍ ကွဲပြားခြားနားသောသိပ္ပံနည်းကျ သီအိုရီနှင့် အခြားသီအိုရီမြောက်များစွာရှိသည်။

အများစုလက်ခံထားကြသော တည်ဆောက်မှုနှင့်ပတ်သက်သည့်သီအိုရီမှာ ကြီးမားသော ကျောက်တုံးများကို ကျောက်ထုတ်ရာဒေသမှ ဆွဲယူလာပြီး

နေရာတကျမတင် တည်ဆောက်ခဲ့သည်ဟူ၍ ဖြစ်သည်။

မဟာပိရမစ်အတွင်း၌ ခန်းမဆောင် (၃) ခုရှိသည်ဟု သိရသည်။ အနိမ့်ဆုံးတွင်တည်ရှိသော ခန်းမဆောင်မှာ အောက်ခံအဖြစ် တည်ဆောက်ထားပြီး

အပေါ်မှပိရမစ်ကို ထပ်ဆင့်တည်ဆောက်ထားကာ ပြီးစီးအောင်တည်ဆောက်ခြင်းမရှိခဲ့ပေ။

ဘုရင်၏ ခန်းမဆောင်နှင့် မိဖုရား၏ခန်းမဆောင်မှာ ပိရိမစ်တည်ဆောက်မှု၏ ပိုမိုမြင့်သောအပိုင်းတွင် တည်ရှိသည်။

ဂိုင်ဇာမဟာပိရမစ်ကြီးသည် အဆောက်အဦးအစုအဝေး၏ အဓိကအဆောက်အဦးဖြစ်သည်။

အလေးချိန်တန် ၂၀ခန့်လေးသော ဆုံလည်တံခါးကြီးတစ်ခုရှိပြီး အတွင်းဘက်မှဖွင့်လျှင် လွယ်ကူစွာဖွင့်နိုင်ပြီး အပြင်ဘက်မှဖွင့်ဖို့ဆိုလျှင် အလွန်အားစိုက်ရသည်။

အပြင်ဘက်မှကြည့်လျှင် တံခါးရှိမှန်းမသိအောင် တည်ဆောက်မှုလက်ရာသေသပ်လှသည်။

အဆောက်အဦးအစုအဝေးတွင် ခူဖူးအား ဂုဏ်ပြုတည်ဆောက်ထားသော အသုဘရှုဘုရားကျောင်း (၂) ကျောင်း (တစ်ခုမှာ ပိရမစ်နှင့်နီးပြီး အခြားတစ်ခုမှာ နိုင်းမြစ်နှင့်နီးသည်။)၊

ခူဖူး၏ဇနီးများအတွက် ပိရမစ်အငယ်စား (၃) ခုအပြင်

သစ္စာတော်ခံနောက်လိုက်အတွက် ပိရမစ်အသေးစား (၁) ခု၊ ဘုရားကျောင်းနှစ်ခုကို ဆက်သွယ်ထားသောမိုးပျံတံတားနှင့် ပတ်ပတ်လည်ရှိဂုဏ်ထူးဆောင်ပုဂ္ဂိုလ် များအတွက် မက်စ်တာဘာ ဂူသင်္ချိုင်းများပါဝင်သည်။

ဂူကြီး၏ အတွင်းဘက် အပူချိန်မှာ ကမ္ဘာ့ပျမ်းမျှအပူချိန်နှင့်တူညီပြီ ၂၀ဒီဂရီ ဆဲစီးယပ်စ်ရှိသည်။

ပိရမစ်ကြီးတစ်ခုလုံး၏ အလေးချိန်သည် တန်ပေါင်း ၅.၉၅၅သန်း တန်ဟု ခန့်မှန်းတွက်ချက်ထားကြသည်။

ထူးခြားချက်မှာ အကြီးဆုံးပိရမစ်ကြီးဖြစ်သော်လည်း အခြားပိရမစ်အများစုကဲ့သို့ ဂူအတွင်းဘက်တွင် လက်ရေးစာ ၊ နံရံပန်းချီ ၊ အရုပ်စာများ မရှိခြင်းဖြစ်သည်။

ယနေ့တွင် နည်းပညာအလွန်တိုးတက်လာသည်မှန်သော်လည်း ဂိုင်ဇာပိရမစ်ကြီးနှင့် ပုံစံတူတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ အလွန်ခက်ခဲလှပေသည်။

“ရှေးအီဂျစ်များသည် မည်သည့်နည်းပညာများဖြင့် ပိရမစ်များကို သေသပ်ပြီး နှစ်ပေါင်းထောင်ချီတည်တံ့အောင် တည်ဆောက်ခဲ့သလဲ”

ဆိုသည့်မေးခွန်းအတွက် ယနေ့တိုင် တိကျသောအဖြေမရှာနိုင်သေးပေ။

ထိုကြောင့်လည်း ရှေးဟောင်း ကမ္ဘာ့အံ့ဖွယ်ထဲတွင် ပါဝင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပေသည်။

Credit

Ref: Wikipedia , Wonders of the World