“သံပရာသီးကို ေရေႏြးစိမ္၍ ေသာက္သင့္ပါသလား ဆိုတာ” ဆရာဦးေက်ာ္ျမင့္ (တိုင္းရင္းေဆး)

သံပရာသီးကို ေရေႏြးစိမ္၍ ေသာက္သင့္ပါသလား ဆိုတာ

“ဗုဒၶစကား မူရင္းထားလ်က္၊ ေခတ္စားသိပၸံ သြင္းစပ္ၾကံ၍၊ ဆက္ဆံႏိုင္မွ် သဘာဝ၌၊ ညီမွ်ျခင္းရွာ ျပဆိုပါေသာ၊ ေဆးစားနယ သစ္လြင္လွမို႕၊ ကာလ ယေန႔ သည္တစ္ေကြ႕ဝယ္

ဒါေဟ့ဗမာ(ျမန္မာ) ေၾကြး ေၾကာ္ျငာသည္၊ ကမၻာဦးစား မေပးတည္း” ဆရာႀကီးဦးေအာင္ဒင္ျပဳစုေဖာ္ထုတ္ ေရးသား ခဲ့ေသာ ဗုဒၶနည္းက် ၾသဠာရိကသုခုမ ဓာတ္က်မ္း လကၤာ ပိုဒ္ေရ (၁ဝ)၏

အဆံုးသတ္အပိုင္းကို အလြန္ တရာပင္ ႏွစ္ၿခိဳက္သေဘာက်ခဲ့မိသည္။ မိမိတို႕ ႀကီးျပင္းရွင္သန္ေနရေသာေခတ္တြင္ သိပၸံပညာေခတ္စား႐ံုမွ်မက အရွိန္အဟုန္ ျပင္းစြာ ျဖင့္ တိုးတက္ျမင့္မားလာေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။

အေဟာင္းအေဟာင္းေသာ အယူအဆအခ်ဳိ႕၏ အား နည္းခ်က္၊ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္မ်ားကို ျပဳျပင္ႏိုင္မႈ၊ အသစ္ အသစ္မ်ား ရွာေဖြေတြ႕ရွိမႈတို႕ျဖင့္ ေလ့လာသင္ယူ၍ မကုန္ႏိုင္မဆံုးႏိုင္ ျဖစ္ေနၾကရသည္။

ေလာကီအမွန္တရားတို႕ကား ေခတ္ကာလ၏ တိုက္စားမႈဒဏ္ကို ခံႏိုင္ရည္မျပည့္ဝပါ။ ရွင္ေတာ္ဗုဒၶ ေဟာၫႊန္ျပေသာ ေလာကုတၱရာအမွန္တရားတို႕ကား အကာလိကဂုဏ္ေတာ္ႏွင့္အညီ အခ်ိန္ကာလ၏

တိုက္ စားမႈဒဏ္ကို ခံႏိုင္ရည္ျပည့္ဝပါသည္။ သို႕အတြက္ ဗုဒၶစကားကို မူရင္းထားလ်က္ သိပၸံပညာ၏ အဆိုအမိန္႔ မ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းသံုးသပ္သည့္ အေလ့အက်င့္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ေဒသနာနယ ေဆးပညာအရ သံပ၇ာသီး၊ ေရွာက္သီး၊ သံပ႐ိုသီး စသည္တို႕သည္ စူးရွေသာ အခ်ဥ္အရသာရွိသျဖင့္ ေတေဇာဓာတ္ဦးေဆာင္ေသာ အစာမားျဖစ္ၾကသည့္ အခြံပါးျခင္း၊ အခြံထူျခင္း

အခိုး နည္းျခင္း၊ အခိုးမ်ားျခင္း စသည္တို႕ကြာျခားေနမႈ ေၾကာင့္ ေရလဲေဆးပညာအရ အသံုးကြာျခားေသာ္ လည္း ေတေဇာဓာတ္ အားေကာင္းမႈတြင္ကား တူညီ ေနၾကသည္။

“ပူသန္ႀကီးျမင့္ ရင့္ျခင္းကစ အာဟာရကို ေၾကမြေစမႈ ေတေဇာျပဳ၏” နရသုခိ က်မ္းျပဳဆရာႀကီး အဝဝန္စာေရး ဦးေကာင္းက ေတေဇာဓာတ္ေဆာင္ရြက္ေသာ ကိစၥ မ်ားကို လကၤာစပ္ဆိုထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အပူ (ေတေဇာ) ဓာတ္ အားေကာင္းေသာ အာဟာရတို႕သည္ ႐ုပ္ခႏၶာကို သန္မာထြားက်ဳိင္းေစ ျခင္း၊ ႀကီးမားျမင့္မားေစျခင္းျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္သကဲ့သို႕ ရင့္ေရာ္အိုမင္းပ်က္စီးျခင္းကိုလည္း ျဖစ္ ေစႏိုင္ပါသည္။

အစာခ်က္မီး(ပါစကေတေဇာ) ပံုမွန္မွ်ေျခတြင္ ရွိပါက စားၿမိဳအပ္ေသာ အစားအေသာက္မ်ားကို ေၾက က်က္ေအာင္ ေျခခ်က္ႏိုင္စြမ္းရွိၿပီး ရသရည္အျဖစ္ျဖင့္ လူ႕ခႏၶာကိုယ္ကို ဆက္လက္ရွင္သန္ေအာင္ ေထာက္ပံ့ မည္ျဖစ္၏။

အသက္၏ အရံအတားကိုျဖစ္ေစၿပီး အနာေရာဂါကို ဆန္႔က်င္ဘက္ ျပဳေသာေၾကာင့္ အာဟာရ၏ဂုဏ္သတၱိႏွင့္ ညီၫြတ္ေပမည္။

အကယ္၍ လြန္ကဲေသာ အစာခ်က္မီး(ဥာဟေတ ေဇာ)ျဖစ္ေနပါမူ အစားအေသာက္မ်ားကို ေျခခ်က္ရာ၌ အေၾကအက်က္လြန္ၿပီး ခ်ဳိးတူးကာ အဆိပ္သင့္ ရသ ရည္အျဖစ္သို႕ ေျပာင္းလဲသြားေပလိမ့္မည္။

အာဟာရ ၏ ဂုဏ္သတၱိမ်ား ပ်က္ျပယ္သြားၿပီး ရွင္သန္မႈကို ေလ်ာ့ က်ေစကာ အသက္တိုျခင္း၊ အနာေရာဂါတိုးပြားေစ ျခင္းတို႕ေၾကာင့္ အဆိပ္အေတာက္သေဘာေဆာင္သြား တတ္ပါသည္။

ခႏၶာကိုယ္တြင္း ေတေဇာဓာတ္ခံမွ်ေျခရွိေနသူ အတြက္ ‘အစာလည္းေဆး၊ ေဆးလည္းအစာ’ျဖစ္ႏိုင္ ေသာ္လည္း ေတေဇာဓာတ္ခံမွ်ေျခ ပ်က္ျပားေနသူ (ယုတ္လြန္းေသာ အစာခ်က္မီး

သႏၲပၸနေတေဇာ သို႕ မဟုတ္ လြန္ကဲေသာ အစာခ်က္မီး ဍဟေတေဇာရွိေန သူ)အတြက္ ”မသင့္ေသာအစာသည္ အနီးဆံုးေဘး၊ အနီးဆံုးေဘးသည္ မသင့္ေသာအစာ”ျဖစ္ေပလိမ့္ မည္။

ေရေႏြးသည္ အာေပါဓာတ္ ဦးေဆာင္ေသာ ေရ ကို အပူေပးၿပီး ေတေဇာဓာတ္ဦးေဆာင္သည့္ အေျခ အေနသို႕ ေရွာက္ရွိေနခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။

သို႕အတြက္ သံပရာသီး စသည့္

အခ်ဥ္ဓာတ္စူးရွေသာ အသီးမ်ား ကို ေရေႏြးတြင္စိမ္၍ ေသာက္သံုးပါက ခႏၶာကိုယ္တြင္း သို႕ ေတေဇာဓာတ္မ်ား ျဖည့္ဆည္းရာေရာက္ပါသည္။

သိပၸံပညာအရ အခ်ဥ္စူးရွေသာအသီးမ်ားတြင္ Citric acid၊ Phosphoric acid၊ Malic acid၊ Ascorbic acid (Vitamin C) စသည္တို႕ အမ်ားစု ပါဝင္ၾကသည္။

သက္ေစာင့္ဓာတ္ Vitamin C ပါဝင္မႈမ်ားသျဖင့္ လူ႕ခႏၶာကိုယ္အတြက္ သံုးေဆာင္သင့္ေသာ အစာ အာဟာရတစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ အဆီကို ေလာင္ကြၽမ္း ေျခ ဖ်က္ႏိုင္သလို ေက်ာက္မ်ားကိုည္း ေၾကမြေစပါသည္။

ထို႕ထက္ပို၍ အ႐ိုးမ်ားကိုပင္ ပြေယာင္းေပ်ာ့ေျပာင္းေစ ႏိုင္ပါသည္။ ငါးသေလာက္ေပါင္းရာတြင္ သံပရာရည္ ထည့္ေပါင္းပါက အ႐ိုးႏူးလြယ္သကဲ့သို႕ပင္ ျဖစ္သည္။

မန္မာႏိုင္ငံသည္ ေျမာက္လတၱီတြဒ္ ၁ဝ ဒီဂရီ မွ ၂၇ ဒီဂရီဝန္းက်င္အတြင္း တည္ရွိသျဖင့္ ၿမိဳ႕ရြာ အမ်ားစုမွာ အပူပိုင္းဇုန္အတြင္း တည္ရွိေနပါသည္။ ျမန္မာျပည္အတြင္း မွီတင္းေနထိုင္ၾကေသာ

လူအမ်ားစု ၏ ႐ုပ္ခႏၶာကို စိစစ္ၾကည့္ပါက ႐ုပ္ကို ေဖာက္ျပန္ ေျပာင္းလဲေစေသာ ကံ၊ စိတ္၊ ဥတု၊ အာဟာရ အေၾကာင္းတရားေလးပါးစလံုး ကံပူ၊ စိတ္ပူ၊ ဥတုပူ၊ အာဟာရပူမ်ားႏွင့္ ထိစပ္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။

ကံ ပူျပင္းေသာေနေရာင္ျခည္ေအာက္တြင္ သြားလာ ေနထိုင္ လုပ္ကိုင္ရျခင္း၊ ေရေႏြးျဖင့္ ေရခ်ဳိးျခင္း စသည္တို႕သည္ ကံပူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

စိတ္ စိုးရိမ္ပူပန္ျခင္း၊ ေသာက ပရိေဒဝ မ်ားျခင္း၊ ေဒါသထြက္ျခင္းတို႕ သည္ စိတ္ပူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ဥတု အပူခ်ိန္ျမင့္မားေသာ ေလထုႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္အတြင္း ေနထိုင္ျခင္း သည္ ဥတုပူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

အာဟာရ စူးရွေသာ အလင္းေရာင္မ်ား ၾကည့္႐ႈျခင္း၊ ဆူညံေသာအသံမ်ား နားေထာင္ျခင္း၊ အပူေညႇာ္မ်ား နမ္းရွဴျခင္း၊ ပူစပ္ေသာအရသာ မ်ား စားသံုးျခင္း၊ ဓာတုပစၥည္း မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ အသံုး အေဆာင္မ်ားႏွင့္

ေတြ႕ထိလိမ္းက်ံ ျခင္း၊ ပူေဆြးေစေသာအေတြးမ်ား ေတြးျခင္းတို႕သည္ မ်က္စိ၊ နား၊ ႏွာ၊ လွ်ာ၊ ကိုယ္၊ စိတ္တို႕အတြက္ အာဟာရပူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၊ ကိုရီးယားႏိုင္ငံ စသည့္ အေအးဓာတ္ လြန္ကဲေသာ ေနရာေဒသမ်ားတြင္ ဥတုအေအးလႊမ္း မိုးမႈေၾကာင့္ မွီတင္းေနထိုင္ၾကသူမ်ားအေနျဖင့္ သံပရာ သီးကို ေရေႏြး၌ စိမ္ေသာက္ျခင္း၊ ေရေႏြးခ်ဳိးျခင္း

အပူအစပ္စားျခင္း၊ အရက္ေဆးဝါးေသာက္သံုးျခင္းတို႕ သည္ လြန္ကဲမႈမရွိပါက ပံုမွန္အစာခ်က္မီး ပါစက ေတေဇာဓာတ္ မွ်ေျခမပ်က္ျပားေသာေၾကာင့္ က်န္းမာ ေရးကို အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ ေအးေသာအရပ္ေဒသ မ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကသူမ်ားအတြက္လည္း ထို႕အတူ ပင္ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

ပူေသာအရပ္ေဒသ၊ ပူျပင္းေသာရာသီဥတု အတြင္း ေနထိုင္ၾကသူမ်ား သံပရာသီးကို ေရေႏြးစိမ္ ၍ ေသာက္ျခင္း၊ ေရေအးအစား ေရေႏြးေသာက္သံုး ျခင္း၊ ကံပူ၊ စိတ္ပူ၊ ဥတုပူ၊ အာဟာရပူမ်ား မွီဝဲျခင္း ျပဳလွ်င္ကား

ပံုမွန္အစာခ်က္မီး မွ်ေျခပ်က္ျပားသြားမည္ ျဖစ္သည္။ လြန္ကဲေသာ အစာခ်က္မီး ဍဟေတေဇာ ဓာတ္ေၾကာင့္ အပူလြန္နာ၊ အပူလြန္ေရာဂါမ်ား မုခ် တိုးပြားျဖစ္ေပၚလာပါလိမ့္မည္။

အဆီဓာတ္မ်ားကို ေလာင္ကြၽမ္းဖ်က္ဆီးရာမွ ထြက္ေပၚလာေသာ အပူစြမ္းအင္ေၾကာင့္ အဖုအက်ိတ္ မ်ားျဖစ္ေပၚလာျခင္း၊ ေသြးျဖဴဥပိုမ်ားလာျခင္း၊ Cancer Cell မ်ား တိုးပြားလာျခင္း၊ အ႐ိုးမ်ား ၾကြပ္ဆတ္လာ ျခင္း

ကိုယ္တြင္းကလီစာမ်ား လ်င္ျမန္စြာ ရင့္ေရာ္ ပ်က္စီးျခင္းတို႕ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးအေနျဖင့္ျဖစ္ ေပၚ လာႏိုင္ပါေၾကာင္း ေစတနာေကာင္းျဖင့္ အသိေပး ေရးသားလိုက္ရပါသည္။

ဆရာ ဦးေက်ာ္ျမင့္ (ပင္လံုစာေပ) ေလးစားစြာျဖင့္ ခရက္ဒစ္

Unicode

သံပရာသီးကို ရေနွေးစိမ်၍ သောက်သင့်ပါသလား ဆိုတာ

“ဗုဒ္ဓစကား မူရင်းထားလျက်၊ ခေတ်စားသိပ္ပံ သွင်းစပ်ကြံ၍၊ ဆက်ဆံနိုင်မျှ သဘာဝ၌၊ ညီမျှခြင်းရှာ ပြဆိုပါသော၊ ဆေးစားနယ သစ်လွင်လှမို့၊ ကာလ ယနေ့ သည်တစ်ကွေ့ဝယ်

ဒါဟေ့ဗမာ(မြန်မာ) ကြွေး ကြော်ငြာသည်၊ ကမ္ဘာဦးစား မပေးတည်း” ဆရာကြီးဦးအောင်ဒင်ပြုစုဖော်ထုတ် ရေးသား ခဲ့သော ဗုဒ္ဓနည်းကျ သြဠာရိကသုခုမ ဓာတ်ကျမ်း လင်္ကာ ပိုဒ်ရေ (၁ဝ)၏

အဆုံးသတ်အပိုင်းကို အလွန် တရာပင် နှစ်ခြိုက်သဘောကျခဲ့မိသည်။ မိမိတို့ ကြီးပြင်းရှင်သန်နေရသောခေတ်တွင် သိပ္ပံပညာခေတ်စားရုံမျှမက အရှိန်အဟုန် ပြင်းစွာ ဖြင့် တိုးတက်မြင့်မားလာနေသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။

အဟောင်းအဟောင်းသော အယူအဆအချို့၏ အား နည်းချက်၊ ချို့ယွင်းချက်များကို ပြုပြင်နိုင်မှု၊ အသစ် အသစ်များ ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုတို့ဖြင့် လေ့လာသင်ယူ၍ မကုန်နိုင်မဆုံးနိုင် ဖြစ်နေကြရသည်။

လောကီအမှန်တရားတို့ကား ခေတ်ကာလ၏ တိုက်စားမှုဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်မပြည့်ဝပါ။ ရှင်တော်ဗုဒ္ဓ ဟောညွှန်ပြသော လောကုတ္တရာအမှန်တရားတို့ကား အကာလိကဂုဏ်တော်နှင့်အညီ အချိန်ကာလ၏

တိုက် စားမှုဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ပြည့်ဝပါသည်။ သို့အတွက် ဗုဒ္ဓစကားကို မူရင်းထားလျက် သိပ္ပံပညာ၏ အဆိုအမိန့် များနှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းသုံးသပ်သည့် အလေ့အကျင့် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။

ဒေသနာနယ ဆေးပညာအရ သံပရာသီး၊ ရှောက်သီး၊ သံပရိုသီး စသည်တို့သည် စူးရှသော အချဉ်အရသာရှိသဖြင့် တေဇောဓာတ်ဦးဆောင်သော အစာမားဖြစ်ကြသည့် အခွံပါးခြင်း၊ အခွံထူခြင်း

အခိုး နည်းခြင်း၊ အခိုးများခြင်း စသည်တို့ကွာခြားနေမှု ကြောင့် ရေလဲဆေးပညာအရ အသုံးကွာခြားသော် လည်း တေဇောဓာတ် အားကောင်းမှုတွင်ကား တူညီ နေကြသည်။

“ပူသန်ကြီးမြင့် ရင့်ခြင်းကစ အာဟာရကို ကြေမွစေမှု တေဇောပြု၏” နရသုခိ ကျမ်းပြုဆရာကြီး အဝဝန်စာရေး ဦးကောင်းက တေဇောဓာတ်ဆောင်ရွက်သော ကိစ္စ များကို လင်္ကာစပ်ဆိုထားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။

အပူ (တေဇော) ဓာတ် အားကောင်းသော အာဟာရတို့သည် ရုပ်ခန္ဓာကို သန်မာထွားကျိုင်းစေ ခြင်း၊ ကြီးမားမြင့်မားစေခြင်းဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက် နိုင်သကဲ့သို့ ရင့်ရော်အိုမင်းပျက်စီးခြင်းကိုလည်း ဖြစ် စေနိုင်ပါသည်။

အစာချက်မီး(ပါစကတေဇော) ပုံမှန်မျှခြေတွင် ရှိပါက စားမြိုအပ်သော အစားအသောက်များကို ကြေ ကျက်အောင် ခြေချက်နိုင်စွမ်းရှိပြီး ရသရည်အဖြစ်ဖြင့် လူ့ခန္ဓာကိုယ်ကို ဆက်လက်ရှင်သန်အောင် ထောက်ပံ့ မည်ဖြစ်၏။

အသက်၏ အရံအတားကိုဖြစ်စေပြီး အနာရောဂါကို ဆန့်ကျင်ဘက် ပြုသောကြောင့် အာဟာရ၏ဂုဏ်သတ္တိနှင့် ညီညွတ်ပေမည်။

အကယ်၍ လွန်ကဲသော အစာချက်မီး(ဉာဟတေ ဇော)ဖြစ်နေပါမူ အစားအသောက်များကို ခြေချက်ရာ၌ အကြေအကျက်လွန်ပြီး ချိုးတူးကာ အဆိပ်သင့် ရသ ရည်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားပေလိမ့်မည်။

အာဟာရ ၏ ဂုဏ်သတ္တိများ ပျက်ပြယ်သွားပြီး ရှင်သန်မှုကို လျော့ ကျစေကာ အသက်တိုခြင်း၊ အနာရောဂါတိုးပွားစေ ခြင်းတို့ကြောင့် အဆိပ်အတောက်သဘောဆောင်သွား တတ်ပါသည်။

ခန္ဓာကိုယ်တွင်း တေဇောဓာတ်ခံမျှခြေရှိနေသူ အတွက် ‘အစာလည်းဆေး၊ ဆေးလည်းအစာ’ဖြစ်နိုင် သော်လည်း တေဇောဓာတ်ခံမျှခြေ ပျက်ပြားနေသူ (ယုတ်လွန်းသော အစာချက်မီး

သန္တပ္ပနတေဇော သို့ မဟုတ် လွန်ကဲသော အစာချက်မီး ဍဟတေဇောရှိနေ သူ)အတွက် ”မသင့်သောအစာသည် အနီးဆုံးဘေး၊ အနီးဆုံးဘေးသည် မသင့်သောအစာ”ဖြစ်ပေလိမ့် မည်။

ရေနွေးသည် အာပေါဓာတ် ဦးဆောင်သော ရေ ကို အပူပေးပြီး တေဇောဓာတ်ဦးဆောင်သည့် အခြေ အနေသို့ ရှောက်ရှိနေချိန်ဖြစ်ပါသည်။

သို့အတွက် သံပရာသီး စသည့်

အချဉ်ဓာတ်စူးရှသော အသီးများ ကို ရေနွေးတွင်စိမ်၍ သောက်သုံးပါက ခန္ဓာကိုယ်တွင်း သို့ တေဇောဓာတ်များ ဖြည့်ဆည်းရာရောက်ပါသည်။

သိပ္ပံပညာအရ အချဉ်စူးရှသောအသီးများတွင် Citric acid၊ Phosphoric acid၊ Malic acid၊ Ascorbic acid (Vitamin C) စသည်တို့ အများစု ပါဝင်ကြသည်။

သက်စောင့်ဓာတ် Vitamin C ပါဝင်မှုများသဖြင့် လူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက် သုံးဆောင်သင့်သော အစာ အာဟာရတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ အဆီကို လောင်ကျွမ်း ခြေ ဖျက်နိုင်သလို ကျောက်များကိုည်း ကြေမွစေပါသည်။

ထို့ထက်ပို၍ အရိုးများကိုပင် ပွယောင်းပျော့ပြောင်းစေ နိုင်ပါသည်။ ငါးသလောက်ပေါင်းရာတွင် သံပရာရည် ထည့်ပေါင်းပါက အရိုးနူးလွယ်သကဲ့သို့ပင် ဖြစ်သည်။

မန်မာနိုင်ငံသည် မြောက်လတ္တီတွဒ် ၁ဝ ဒီဂရီ မှ ၂၇ ဒီဂရီဝန်းကျင်အတွင်း တည်ရှိသဖြင့် မြို့ရွာ အများစုမှာ အပူပိုင်းဇုန်အတွင်း တည်ရှိနေပါသည်။ မြန်မာပြည်အတွင်း မှီတင်းနေထိုင်ကြသော

လူအများစု ၏ ရုပ်ခန္ဓာကို စိစစ်ကြည့်ပါက ရုပ်ကို ဖောက်ပြန် ပြောင်းလဲစေသော ကံ၊ စိတ်၊ ဥတု၊ အာဟာရ အကြောင်းတရားလေးပါးစလုံး ကံပူ၊ စိတ်ပူ၊ ဥတုပူ၊ အာဟာရပူများနှင့် ထိစပ်နေကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။

ကံ ပူပြင်းသောနေရောင်ခြည်အောက်တွင် သွားလာ နေထိုင် လုပ်ကိုင်ရခြင်း၊ ရေနွေးဖြင့် ရေချိုးခြင်း စသည်တို့သည် ကံပူများ ဖြစ်ကြသည်။

စိတ် စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း၊ သောက ပရိဒေဝ များခြင်း၊ ဒေါသထွက်ခြင်းတို့ သည် စိတ်ပူများဖြစ်ကြသည်။ ဥတု အပူချိန်မြင့်မားသော လေထုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အတွင်း နေထိုင်ခြင်း သည် ဥတုပူများဖြစ်ကြသည်။

အာဟာရ စူးရှသော အလင်းရောင်များ ကြည့်ရှုခြင်း၊ ဆူညံသောအသံများ နားထောင်ခြင်း၊ အပူညှော်များ နမ်းရှူခြင်း၊ ပူစပ်သောအရသာ များ စားသုံးခြင်း၊ ဓာတုပစ္စည်း များဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော အသုံး အဆောင်များနှင့်

တွေ့ထိလိမ်းကျံ ခြင်း၊ ပူဆွေးစေသောအတွေးများ တွေးခြင်းတို့သည် မျက်စိ၊ နား၊ နှာ၊ လျှာ၊ ကိုယ်၊ စိတ်တို့အတွက် အာဟာရပူများ ဖြစ်ကြသည်။

ဂျပန်နိုင်ငံ၊ ကိုရီးယားနိုင်ငံ စသည့် အအေးဓာတ် လွန်ကဲသော နေရာဒေသများတွင် ဥတုအအေးလွှမ်း မိုးမှုကြောင့် မှီတင်းနေထိုင်ကြသူများအနေဖြင့် သံပရာ သီးကို ရေနွေး၌ စိမ်သောက်ခြင်း၊ ရေနွေးချိုးခြင်း

အပူအစပ်စားခြင်း၊ အရက်ဆေးဝါးသောက်သုံးခြင်းတို့ သည် လွန်ကဲမှုမရှိပါက ပုံမှန်အစာချက်မီး ပါစက တေဇောဓာတ် မျှခြေမပျက်ပြားသောကြောင့် ကျန်းမာ ရေးကို အထောက်အကူပြုမည်ဖြစ်သည်။

မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းတွင် အေးသောအရပ်ဒေသ များတွင် နေထိုင်ကြသူများအတွက်လည်း ထို့အတူ ပင် ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။

ပူသောအရပ်ဒေသ၊ ပူပြင်းသောရာသီဥတု အတွင်း နေထိုင်ကြသူများ သံပရာသီးကို ရေနွေးစိမ် ၍ သောက်ခြင်း၊ ရေအေးအစား ရေနွေးသောက်သုံး ခြင်း၊ ကံပူ၊ စိတ်ပူ၊ ဥတုပူ၊ အာဟာရပူများ မှီဝဲခြင်း ပြုလျှင်ကား

ပုံမှန်အစာချက်မီး မျှခြေပျက်ပြားသွားမည် ဖြစ်သည်။ လွန်ကဲသော အစာချက်မီး ဍဟတေဇော ဓာတ်ကြောင့် အပူလွန်နာ၊ အပူလွန်ရောဂါများ မုချ တိုးပွားဖြစ်ပေါ်လာပါလိမ့်မည်။

အဆီဓာတ်များကို လောင်ကျွမ်းဖျက်ဆီးရာမှ ထွက်ပေါ်လာသော အပူစွမ်းအင်ကြောင့် အဖုအကျိတ် များဖြစ်ပေါ်လာခြင်း၊ သွေးဖြူဥပိုများလာခြင်း၊ Cancer Cell များ တိုးပွားလာခြင်း၊ အရိုးများ ကြွပ်ဆတ်လာ ခြင်း

ကိုယ်တွင်းကလီစာများ လျင်မြန်စွာ ရင့်ရော် ပျက်စီးခြင်းတို့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအနေဖြင့်ဖြစ် ပေါ် လာနိုင်ပါကြောင်း စေတနာကောင်းဖြင့် အသိပေး ရေးသားလိုက်ရပါသည်။

ဆရာ ဦးကျော်မြင့် (ပင်လုံစာပေ) လေးစားစွာဖြင့် ခရက်ဒစ်