တောကြက်ဥ၊ အိမ်ကြက်ဥ နဲ့ စီပီ ကြက်ဥတို့ အ ကြောင်းနှင့် ဆေးဖက်ဝင် ပုံများ

Unicode တောကြက်ဥ မမြင်ဖူးသူ တွေအတွက် တောကြ က်ဥ အိမ်ကြက်ဥ CP ကြက်ဥတို့ကို ယှဉ်ပြထား တာပါ … ရောင်းရန်မဟုတ်ပါ … နောက်အလျှင်း သင့်လျှင် ရေကြက်ဥ၊ ရေဘဲဥ၊ ဒင်ကျီးဥများနှင့် ဟင်္သာဥများ

Read more